Ανακοίνωση: Όσα μέλη δεν έχουν αλλάξει τον κωδικό τους και γράφτηκαν στο φόρουμ το μήνα Απρίλιο του 2018 θα πρέπει να αλλάξουν τον κωδικό τους υποχρεωτικά έως και τις 31 Μαΐου 2019. Αλλιώς δεν θα μπορούν να συνδεθούν στο φόρουμ μέχρι να αλλάξουν κωδικό.
Το ίδιο ισχύει και για όσα μέλη γράφτηκαν μέσα στο μήνα Μάρτιο του 2018 και δεν συνδέθηκαν τους τελευταίους μήνες ώστε να αλλάξουν τον κωδικό τους.
* Μπορείτε να κλείσετε αυτό το πλαίσιο αφού ενημερωθείτε.

Profile Flair Legend

Uncategorized

Πιστοποιημένοι Πχωρουμίτες

Μέλη που έχουν επαληθευτεί (κατά το δυνατόν) ως μέλη του Phorum.gr, με το ίδιο (ή αρκετά παρεμφερές) όνομα χρήστη.

Κίτρινη Κάρτα

Κίτρινη Κάρτα

Το μέλος έχει λάβει ποινή Κίτρινης Κάρτας λόγω σοβαρών ή συνεχών παραβιάσεων των Όρων - Κανόνων του Φόρουμ.

Αποκλεισμένο Μέλος

Αποκλεισμένο μέλος

Μέλος που έχει αποκλειστεί από το Phorum για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω παραβίασης Όρων ή / και Κανόνων Δημοσίων Συζητήσεων.
Phorum.com.gr : Αποποίηση Ευθυνών