Phorum.com.gr - Εγγραφή

Με την πρόσβαση στο “Phorum.com.gr” (εφεξής “εμείς”, “εμάς”, “δικό μας”, “Phorum.com.gr”, “https://www.phorum.com.gr”), δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους που ακολουθούν. Αν δεν δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από όλους τους ακόλουθους όρους τότε παρακαλούμε μη δημιουργήσετε κάποιον λογαριασμό και μη χρησιμοποιήσετε το “Phorum.com.gr”. Είναι πιθανόν να μεταβάλλουμε τους όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή και θα επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε για αυτό με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο, όμως θα ήταν συνετό εκ μέρους σας να ξαναδιαβάζετε τακτικά την παρούσα σελίδα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του “Phorum.com.gr” μετά τις εκάστοτε αλλαγές δείχνει πως δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους με την ανανεωμένη και / ή τροποποιημένη μορφή των όρων.

Η ιστοσελίδα μας είναι βασισμένη στο λογισμικό phpBB (εφεξής “αυτοί”, “αυτών”, “αυτούς”, “λογισμικό phpBB”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB Teams”) που είναι μια λύση συστήματος συζητήσεων που διατίθεται βάσει της “GNU General Public License v2” (εφεξής “GPL”) και μπορεί να μεταφορτωθεί από τη σελίδα www.phpbb.com. Η ομάδα του phpBB δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή στο περιεχόμενο και τους στόχους, τους οποίους ο χρήστης με αυτό το λογισμικό ακολουθεί λόγω των κανονισμών του GPL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το phpBB, παρακαλούμε δείτε στο https://www.phpbb.com/.

Το “Phorum.com.gr” είναι ένα ανοιχτό διαδικτυακό μέσο (φόρουμ) που παρέχει σε χρήστες που εγγράφονται τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους και να ανταλλάσουν πληροφορίες, σε ενότητες ποικίλης θεματολογίας, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, τεχνολογικών κ.ά. θεμάτων.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους εγγεγραμμένους χρήστες του “Phorum.com.gr” με αυτοματοποιημένο τρόπο και χωρίς έγκριση ή προέγκριση ή οποιαδήποτε επεξεργασία ή έλεγχο ή συμμετοχή των ιδιοκτητών / διαχειριστών / συντονιστών του. Το “Phorum.com.gr” παρέχει μόνο την απαραίτητη υποδομή για την αυτοματοποιημένη δημοσίευση / αναδημοσίευση / ανάρτηση κειμένων, εικόνων και πολυμέσων από τους χρήστες του. Είτε τα παραπάνω αναρτώνται δημόσια είτε ιδιωτικά, ο εγγεγραμμένος χρήστης ως συντάκτης τους έχει την αποκλειστική νομική - ποινική και αστική - ευθύνη για τις απόψεις, ιδέες και πληροφορίες που εκφράζει με τις δημοσιεύσεις του.

1. Περιεχόμενο Δημοσιεύσεων
1.1. Δέχεστε να μη δημοσιεύετε οποιασδήποτε μορφής περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, υβριστικό, άσεμνο, χυδαίο, πορνογραφικό, συκοφαντικό, περιέχον μίσος, απειλή ή προτροπή σε βία.
1.2. Δέχεστε να μη δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα μελών και τρίτων προσώπων και ιδιαίτερα στοιχεία ταυτοποίησης μελών ως φυσικών προσώπων.
1.3. Δέχεστε να μη δημοσιεύετε και οτιδήποτε άλλο που πιθανόν να παραβιάζει νόμους της Ελλάδας, είτε της χώρας σας, είτε της χώρας στην οποία φιλοξενείται το “Phorum.com.gr”, είτε το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε το Διεθνές Δίκαιο.
1.4. Η δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου είναι δυνατόν να οδηγήσει στην άμεση και μόνιμη διαγραφή σας, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Υπηρεσίας Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε ή και της Δ.Η.Ε. εφόσον το κρίνουμε απαραίτητο.
1.5. Κάθε μέλος ή τρίτος που θίγεται από δημοσιεύσεις μελών του “Phorum.com.gr”, διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στις αρχές κατά του μέλους που το διέπραξε. Η διαχείριση του “Phorum.com.gr” αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη, αλλά αν παρ’ όλα αυτά κατηγορηθεί ή εμπλακεί, δέχεστε ότι δικαιούται και θα το πράξει, να διεκδικήσει και να λάβει αποζημίωση - συν εξ ολοκλήρου τα δικαστικά έξοδα - από τον συντάκτη, για τη ζημία που τυχόν θα υποστεί.
1.6. Δέχεστε ότι το “Phorum.com.gr” έχει το δικαίωμα να απομακρύνει, να επεξεργαστεί, να μετακινήσει ή να κλειδώσει ένα θέμα συζήτησης ή να απομακρύνει μεμονωμένες δημοσιεύσεις, οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει.
1.7. Δέχεστε ότι η διεύθυνση IP κάθε δημοσίευσής σας καταγράφεται για τη δυνατότητα επιβολής των παρόντων όρων και για τη νομική μας προστασία.
1.8. Σαν μέλος δέχεστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε εισάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Αν και αυτές οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συναίνεσή σας, ούτε το “Phorum.com.gr” ούτε το phpBB θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απόπειρα ηλεκτρονικής εισβολής ή παραβίασης η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε απώλεια αυτών των δεδομένων.

2. Πνευματικά Δικαιώματα
2.1. Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου των δημοσιεύσεών του υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
2.2. Δέχεστε και αναγνωρίζετε οριστικά και αμετάκλητα, με την αποδοχή των παρόντων όρων, ότι το “Phorum.com.gr” θα έχει την αμετάκλητη άδειά σας να δημοσιεύει το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας επ’ αόριστον και για όσο χρόνο λειτουργεί, ακόμα κι αν μεταφερθεί σε άλλο ηλεκτρονικό τομέα (domain name) με παρόμοια ή διαφορετική ονομασία ή συγχωνευθεί με άλλο παρόμοιο σύστημα συζητήσεων ή εξαγοραστεί ή πωληθεί ή μεταβιβαστεί ή μετατραπεί σε διαφορετικό ηλεκτρονικό μέσο.
2.3. Δέχεστε και αναγνωρίζετε ότι για την ομαλή λειτουργία και ροή των δημοσίων συζητήσεων δεν θα έχετε το δικαίωμα μετά το πέρας 24 ωρών να επεξεργάζεστε ή να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας, οι οποίες πλέον θα εμπίπτουν στον παραπάνω όρο (2.2).
2.3.1. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά για δημοσιεύσεις:
α) που υπάρχουν τυχόν ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα
β) που παραβιάζουν αποδεδειγμένα, πνευματικά δικαιώματα τρίτων
γ) που παραβιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους ή κανόνες του “Phorum.com.gr”
δ) που παραβιάζουν το νόμο ή δικαστική απόφαση, τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή το διεθνές δίκαιο
θα μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή τους από την ομάδα συντονισμού ή τη διαχείριση και θα γίνεται δεκτή μόνον εφόσον κρίνουν ότι πρόκειται για τέτοια δεδομένα.
2.3.2. Με τον όρο “διαγραφή” εννοείται εδώ και γενικώς στους όρους χρήσης και στους κανόνες δημοσίων συζητήσεων ότι η δημοσίευσή σας δεν θα είναι πλέον προσβάσιμη στα μέλη και στους επισκέπτες (αναγνώστες / κοινό) της ιστοσελίδας, ωστόσο δέχεστε ότι θα είναι προσβάσιμη στους διαχειριστές και στους συντονιστές και θα μπορεί να δοθεί στις αρμόδιες αρχές αν για οποιονδήποτε λόγο ζητηθεί. Κατ’ εξαίρεση, μόνο οι δημοσιεύσεις όπου υπάρχουν προσωπικά σας δεδομένα θα είναι δυνατό να διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα με τη διαδικασία του όρου 2.3.1.
2.4. Δέχεστε και αναγνωρίζετε ότι οι δημοσιεύσεις ως σύνολο, η ροή των δημοσίων συζητήσεων και η βάση δεδομένων, είναι πνευματική ιδιοκτησία του “Phorum.com.gr”.
2.5. Το “Phorum.com.gr” επιτρέπει την αναδημοσίευση περιορισμένου μέρους του περιεχομένου του από άλλα μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει οπωσδήποτε ενεργός σύνδεσμος (active link) προς το θέμα του “Phorum.com.gr” ή αν πρόκειται για έντυπα ή άλλα μέσα, γραπτή αναφορά της ηλεκτρονικής διεύθυνσης “Phorum.com.gr”.
2.5.1. Ωστόσο, ο συντάκτης (μέλος του φόρουμ) του αναδημοσιευόμενου περιεχομένου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παύση της δημοσίευσής του από το μέσο.
2.5.2. Σε καμία περίπτωση πάντως το “Phorum.com.gr” δεν επιτρέπει την αναδημοσίευση του συνόλου και της ροής δημόσιας συζήτησης ή θέματος (νήματος).

Για τη συμμετοχή σας στις Δημόσιες Συζητήσεις του “Phorum.com.gr” ισχύουν επιπροσθέτως των παρόντων Όρων Χρήσης και οι “Κανόνες Συμμετοχής Μελών Δημοσίων Συζητήσεων” από τους οποίους δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη στιγμή που δημοσιεύετε περιεχόμενο σε αυτές. Οι “Κανόνες Συμμετοχής” είναι αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης εφόσον συμμετέχετε σε αυτές. Σκοπός των “Κανόνων Συμμετοχής” είναι να εξειδικεύσουν αναλυτικότερα τον τρόπο διεξαγωγής, τα όρια αποδεκτής συμπεριφοράς, τις επιτρεπτές και μη επιτρεπτές δημοσιεύσεις, τις ποινές μη τήρησης των όρων και των κανόνων, το ρόλο των συντονιστών, και άλλα ζητήματα των Δημοσίων Συζητήσεων. Οι Κανόνες Συμμετοχής στις δημόσιες συζητήσεις βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα: https://www.phorum.com.gr/app.php/rulesΓενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Για λόγους συμμόρφωσης με το νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR) πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Εκτός από τα παραπάνω, το Phorum.com.gr θα αποθηκεύσει επίσης όλες τις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιείτε για τις δημοσιεύσεις σας. Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, το Phorum.com.gr μπορεί να σας στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας ή στη συνέχεια αλλάξατε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις προτιμήσεις από τον Πίνακα Ελέγχου Μέλους ανά πάσα στιγμή αν θέλετε να σταματήσετε την παραλαβή τους.

Τα προσωπικά στοιχεία που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς λειτουργικότητας του Phorum.com.gr. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για τίποτα άλλο και ούτε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η νομική βάση για τη συλλογή αυτών των δεδομένων:
Το φόρουμ μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του, ως διαδικτυακή πλατφόρμα συζήτησης γενικών θεμάτων. Για κάποια στοιχεία, όπως η διεύθυνση IP σε κάθε δημοσίευση, η βάση για τη συλλογή και τη διατήρηση των στοιχείων είναι η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για εσάς είναι αυτή που εσείς αποφασίζετε να δημοσιεύσετε στο Phorum.com.gr, γνωρίζοντας όμως ότι είναι "δημόσια διαθέσιμη", καθώς θα έχει ευρετηριαστεί από μηχανές αναζήτησης καθώς και άλλους ιστότοπους αρχειοθέτησης. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να ελεγχθούν ούτε να διαγραφούν από το Phorum.com.gr. Συστήνουμε να μην δημοσιεύετε προσωπικά σας δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικούς αριθμούς, e-mail, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, και γενικώς οτιδήποτε είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσει ως φυσικό πρόσωπο.

Τα δικαιώματά του χρήστη:
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που το Phorum.com.gr έχει για εσάς αποθηκεύσει. Επιπροσθέτως, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης – Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων – Το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων στην βάση δεδομένων
 • Δικαίωμα στη λήθη – Το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών στοιχείων
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας – το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
 • Δικαίωμα στην φορητότητα – To δικαίωμα στην μεταφορά των δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή
 • Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας – Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή – Το δικαίωμα κατάθεσης παραπόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.
  Η εποπτεύουσα αρχή στην Ελλάδα είναι η:
  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 - Fax: +30-210 6475628 - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr


Η αποδοχή των παραπάνω όρων είναι υποχρεωτική για τα μέλη που επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Phorum.com.gr

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Συμφωνώ με αυτούς τους όρους" παρακάτω, η αποδοχή σας αυτών των όρων θα καταγραφεί.


TERMS OF USE / EL-1

Συμφωνείτε να τηρείτε τους Κανόνες Συμμετοχής της Δ. Συζήτησης που παρατίθενται στην επόμενη ενότητα "Κανόνες Συμμετοχής": Κανόνες Συμμετοχής Δ. Συζήτησης

 
Phorum.com.gr : Αποποίηση Ευθυνών