Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Λογισμικό, λειτουργικά συστήματα, προγραμματισμός, hardware, δίκτυα, Internet
Άβαταρ μέλους
Χαοτικός
Δημοσιεύσεις: 14019
Εγγραφή: 09 Απρ 2018, 16:48
Phorum.gr user: Χαοτικός

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Χαοτικός » 28 Οκτ 2020, 22:07

enaon έγραψε:
28 Οκτ 2020, 22:02
SuperRogue έγραψε:
28 Οκτ 2020, 16:03
Φυσικά όλοι κάνετε λάθος. Ο απόλυτος γνώμονας για οποιοδήποτε εξάρτημα υπολογιστή είναι πόσο αθόρυβο είναι. Είναι θέμα ποιότητας ζωής.
Ας δούμε τι λέει ο αυτοκράτορας της τεχνολογίας για το θέμα. Αν και εδώ δεν μιλάνε τα παιδιά για υπολογιστές, για παιχνιδομηχανές λένε. :003:

Εγώ γράφω μπας σκριπτάκια μωρή τρίνιτυ. Εσύ τι κάνεις;
Σαν σκουπίδια τυχαία χυμένα ο πιο όμορφος κόσμος.

Άβαταρ μέλους
enaon
Δημοσιεύσεις: 14189
Εγγραφή: 04 Απρ 2018, 14:48

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από enaon » 28 Οκτ 2020, 22:15

Χαοτικός έγραψε:
28 Οκτ 2020, 22:07
Εγώ γράφω μπας σκριπτάκια μωρή τρίνιτυ. Εσύ τι κάνεις;
ωραία τα bash σριπτάκια, αυτό τρέχει 15 χρόνια χωρίς διακοπή και ελέγχει το σπίτι :)
SpoilerShow

Κώδικας: Επιλογή όλων

#!/bin/bash
#set -o errexit
# iphone server for *** based smarthome
## proto
# 
export MPD_HOST=172.17.143.61
matrixserial=ttyUSB0
ptzcamera1="172.17.143.59"
kk=0
base="/root/hcontrol/conf/"
doorconf="door-key3.conf"
doordb="/root/hcontrol/database/door_key.db"
onew_alarm_db="/root/hcontrol/database/1w_alarm.db"
config="iviewer.conf"
adminpass=
irtrans="172.17.143.62"
wmc="10.2.13.81"
#static values-do not change
time=1
loop=1
background=2
rrd_graph_duration=6hours
rrd_graph_end=0
rrd_device_id=103CD80C010800tempe
rrd_device_name=test
let dim_dir=99

function cbusgate {
	echo "$1 $2 $3" > /dev/ttyS1
    read -r -t 1 input < /dev/ttyS1
		if [ "$input" != "" ]; then
	    	echo -n -e "$input\x03"
		fi
	}
function dimbutton {
	while [ "$pressrelease" == "" ]; do
	cbusgate inc $number
	done        
}
function irlongpress {
    while true ; do
	echo "sndr $file,$onevalue,l$zerovalue" | nc -q 0 -u $irtrans 21000
	echo -n -e "d500=1\x03d500=0\x03"
    sleep 0.1
	done
}

function mpcupdate {
					for i in `mpc`; do
                        if  [[ $i == *"playing"* ]]; then
                            playing=yes
                            next=songno
                            echo -n -e "d254=1\x03"
							mpcstatus=1
							echo -n -e "d450=1\x03"
                        elif  [[ $i == *"paused"* ]]; then
                            playing=no
                            next=songno
                            echo -n -e "d254=0\x03"
							echo -n -e "d450=0\x03"
							mpcstatus=0
                        elif [[ $i == *"repeat"* ]]; then
                            next=repeat
                        elif [[ $i == *"random"* ]]; then
                            next=random
                        elif [[ $i == *"volume:"* ]]; then
                            next=volume
                        elif [ "$next" == "volume" ]; then
                            volume=${i%\%}
                            let volume=volume*655
                            next=""
                        elif [ "$next" == "random" ]; then
                            random=$i
                            next=""
                        elif [ "$next" == "repeat" ]; then
                            repeat=$i
                            next=""
                        elif [ "$next" == "songno" ]; then
                            songno=${i:1:10}
                            next="songtime"
                        elif [ "$next" == "songtime" ]; then
                            songtime=$i
                            next="songbar"
                        elif [ "$next" == "songbar" ]; then
                            songbar=${i%'%)'}
                            songbar=${songbar:1:2}
                            let songbar=songbar*655
                            next=""
                        else
                            out="$out $i"
                        fi
                    done
}


while read -t 10 -d -r input; do
	if [ "${input:0:1}${input:12:1}${input:15:999999}" == "l1" ]; then
		eval $(echo $input | sed 's/l\([0-9]*\):\([0-9]*\):\([dsa][0-9]*\)=1/listnumber=\1 listline=\2 listbutton=\3/')
			if [ "$listbutton" == "d115" -a "$listnumber" == "110" ]; then # door access control
				dooruser="user"$listline
				dooruserstate="`sqlite3 $doordb "select enabled from t_key where name='${!dooruser}';"`"
				if [ "$dooruserstate" == "0" ]; then
					echo -n -e "l"$listnumber"=0t\x0D"$listline"c\x1E"$listbutton"=1\x0D\x03"
					sqlite3 $doordb "update t_key set enabled=1 where name='${!dooruser}'";
				elif [ "$dooruserstate" == "1" ]; then
					echo -n -e "l"$listnumber"=0t\x0D"$listline"c\x1E"$listbutton"=0\x0D\x03"
					sqlite3 $doordb "update t_key set enabled=0 where name='${!dooruser}'";
				fi
 			 elif [ "$listbutton" == "d115" -a "$listnumber" == "111" ]; then # sensors control menu
                sensorname="sensor"$listline
                eval `sqlite3 $onew_alarm_db "select devlight,devalarm,devid,devonstate,devoffstate from t_1w_alarm where devname='${!sensorname}' AND devapp='lights-alarm';" |awk -F'|' ' {print "devlight="$1}{ print "devalarm="$2} {print "devid="$3}{ print "devonstate="$4}{print "devoffstate="$5}'`
                echo -n -e "l"$listnumber"=0t\x0D"$listline"c\x1E"$listbutton"=0\x0D\x03"
                if [ "$devlight" == "0" ]; then
                    echo -n -e "l"$listnumber"=0t\x0D"$listline"c\x1E"$listbutton"=1\x0D\x03"
                    sqlite3 $onew_alarm_db "update t_1w_alarm set devlight=1 where devname='${!sensorname}' AND devapp='lights-alarm'";
					owwrite -s 3002 ${devid}/set_alarm "$devonstate"
                elif [ "$devlight" == "1" ]; then
                    echo -n -e "l"$listnumber"=0t\x0D"$listline"c\x1E"$listbutton"=0\x0D\x03"
                    sqlite3 $onew_alarm_db "update t_1w_alarm set devlight=0 where devname='${!sensorname}' AND devapp='lights-alarm'";
					if [ "$devalarm" == "0" ]; then
                        owwrite -s 3002 ${devid}/set_alarm $devoffstate
                    fi
                fi
			elif [ "$listbutton" == "d114" -a "$listnumber" == "111" ]; then # sensors control menu
                sensorname="sensor"$listline
				eval `sqlite3 $onew_alarm_db "select devlight,devalarm,devid,devonstate,devoffstate from t_1w_alarm where devname='${!sensorname}' AND devapp='lights-alarm';" |awk -F'|' ' {print "devlight="$1}{ print "devalarm="$2} {print "devid="$3}{ print "devonstate="$4}{print "devoffstate="$5}'`
                echo -n -e "l"$listnumber"=0t\x0D"$listline"c\x1E"$listbutton"=0\x0D\x03"
                if [ "$devalarm" == "0" ]; then
                    echo -n -e "l"$listnumber"=0t\x0D"$listline"c\x1E"$listbutton"=1\x0D\x03"
                    sqlite3 $onew_alarm_db "update t_1w_alarm set devalarm=1 where devname='${!sensorname}' AND devapp='lights-alarm'";
					owwrite -s 3002 ${devid}/set_alarm $devonstate
                elif [ "$devalarm" == "1" ]; then
                    echo -n -e "l"$listnumber"=0t\x0D"$listline"c\x1E"$listbutton"=0\x0D\x03"
                    sqlite3 $onew_alarm_db "update t_1w_alarm set devalarm=0 where devname='${!sensorname}' AND devapp='lights-alarm'";
 					if [ "$devlight" == "0" ]; then
                        owwrite -s 3002 ${devid}/set_alarm $devoffstate
                    fi
                fi
			fi
	## digital or analog nput
	#elif [ "`echo $input|grep ^[ad][0-9]*=[0-9]*`" != "" ]; then
	elif [ "${input:0:1}${input:15:999999}" == "$kk" -o "${input:0:1}${input:6:999999}" == "d" ]; then
		eval $(echo $input | sed 's/\([ad]\)\([0-9]*\)=\(.*\)/type=\1 number=\2 value=\3/')
		if [ -n "`cat $base$config | grep $type--$number-- | sed 's/'$type--$number--'//'`" ]; then
			eval $(awk -F'--' "/$type--$number--/ "'{ print "zerovalue=\"" $5 "\"\nname=\"" $3 "\"\nonevalue=\"" $6 "\"\nserial=\"" $4 "\"\napplication=\"" $7 "\"\nfile=\"" $8 "\"\nvar9=\"" $9 "\""}' "$base$config")		 	
			if [ "$application" == "menu" ]; then
				if [ "$file" == "admin" ]; then
					menuchange=1
					#echo -n -e "d999=0\x03d81=0\x03d82=0\x03d84=0\x03d85=0\x03d86=0\x03d88=0\x03d89=0\x03d90=0\x03d91=0\x03d92=0\x03d93=0\x03d94=0\x03d95=0\x03d96=0\x03d97=0\x03d98=0\x03"
			   			if [ "$value" == "$adminpass" ]; then
							echo -n -e "d999=0\x03d$number=1\x03"
						else 
							echo -n -e "d999=1\x03"
			   			fi
 			 	elif [ "$value" == "1" ]; then
					if [ "$number" == "80" ]; then # camera togle button
                		if [ "$background" == "1" ]; then
							camtoggle=1
                    		let background=2
							echo -n -e "s830= \x03"
							echo -n -e "d$number=0\x03"
						else
							let background=1
                    		echo -n -e "d$number=1\x03"
						fi
					elif [ "$number" == "96" ]; then #bedroom 
						echo -n -e "d255=0\x03d$number=1\x03d88=1\x03"
                		picture=$serial
						gettemp=1
						lastmenu="d$number=0\x03d88=0\x03"
					elif [ "$number" == "81" ]; then #monitor
                        echo -n -e "$lastmenu"
                        echo -n -e "d$number=1\x03d255=1\x03"
						lastmenu="d255=0\x03"
					elif [ "$number" == "82" ]; then #monitor
                        echo -n -e "$lastmenu"
                        echo -n -e "d$number=1\x03d81=0\x03"
						lastmenu="d$number=0\x03"
					elif [ "$number" == "83" ]; then #monitor 
						echo -n -e "$lastmenu"
						echo -n -e "d$number=1\x03d105=1\x03d81=0\x03"
                		lastmenu="d$number=0\x03d105=0\x03"
					elif [ "$number" == "84" ]; then #monitor
                        echo -n -e "$lastmenu"
                        echo -n -e "d$number=1\x03d255=0\x03"
						lastmenu="d$number=0\x03"
					elif [ "$number" == "130" ]; then #monitor logs 
						echo -n -e "d$number=1\x03d105=0\x03"
                		lastmenu="d$number=0\x03d83=0\x03d139=0\x03"
					elif [ "$number" == "150" ]; then #monitor door access 
						echo -n -e "d$number=1\x03d105=0\x03"
                		lastmenu="d$number=0\x03d83=0\x03"
						x=1 #users (list line number)
						echo -e -n "l110=0t\x1Es130=\x0D"
						for input in $(sqlite3 $doordb "select name from t_key ;"); do
						user=$input
						enabled=`sqlite3 $doordb "select enabled from t_key where name='$input';"`
						#echo -n -e "s$x=$user\x03d$x=$enabled\x03"
						echo -e -n ""$x"c\x1Es111=$user\x1Ed115=$enabled\x0D"
						eval user$x=$user
						let x=x+1
						done

						echo -e -n "\x03"
					elif [ "$number" == "170" ]; then #sensors menu
                        echo -n -e "d$number=1\x03d105=0\x03"
                        lastmenu="d$number=0\x03d83=0\x03"
                        x=1 #users (list line number)
                        echo -e -n "l111=0t\x1Es130=\x0D"
                        for input in $(sqlite3 $onew_alarm_db "select devname from t_1w_alarm where (devapp='lights-alarm' OR devapp='doorbell') AND NOT devstatus='disabled' ;"); do
                        sensor=$input
                        devlight=`sqlite3 $onew_alarm_db "select devlight from t_1w_alarm where devname='$input';"`
                        #echo -n -e "s$x=$user\x03d$x=$devlight\x03"
                        echo -e -n ""$x"c\x1Es111=$sensor\x1Ed115=$devlight\x0D"
						devalarm=`sqlite3 $onew_alarm_db "select devalarm from t_1w_alarm where devname='$input';"`
                        echo -e -n ""$x"c\x1Es111=$sensor\x1Ed114=$devalarm\x0D"
                        eval sensor$x=$sensor
                        let x=x+1
                        done

                        echo -e -n "\x03"
					elif [ "$number" == "250" ]; then #remote hdmi matrix 
						echo -n -e $lastmenu
						echo -n -e "d$number=1\x03d82=1\x03"
                		lastmenu="d$number=0\x03d82=0\x03"
					elif [ "$number" == "251" ]; then #remote screen 
						echo -n -e $lastmenu
						echo -n -e "d$number=1\x03d82=1\x03"
                		lastmenu="d$number=0\x03d82=0\x03"
					elif [ "$number" == "252" ]; then #remote screen 
						echo -n -e $lastmenu
						echo -n -e "d$number=1\x03d82=1\x03"
                		lastmenu="d$number=0\x03d82=0\x03"
					elif [ "$number" == "253" ]; then #remote mpd
                        echo -n -e $lastmenu
                        echo -n -e "d$number=1\x03d82=1\x03"
                        lastmenu="d$number=0\x03d82=0\x03"
					elif [ "$number" == "254" ]; then #remote mpd_bar
                        #echo -n -e $lastmenu
						if [ "$togglempcbar" == "1" ]; then
							echo -n -e "d$number=0\x03"
							mpcstatus=0
                        	togglempcbar=0
						else		
							echo -n -e "d$number=1\x03"
							let togglempcbar=togglempcbar+1
							mpcstatus=1
						fi
                        #lastmenu="d$number=0\x03"
                	elif [ "$number" == "88" ]; then #bedroom dim menu
						lastmenu="d88=0\x03d96=0\x03"
						echo -n -e "d88=1\x03d86=0\x03d85=0\x03"
                		#picture=$serial
					elif [ "$number" == "85" ]; then #bedroom clima menu
                    	if [ -e "/tmp/air_bed_temp" ]; then
                        		air_bed_temp=`cat /tmp/air_bed_temp`
                    		else
                        		air_bed_temp=23
                    		fi
						if [ -e "/tmp/air_bed_mode" ]; then
                            air_bed_mode=`cat /tmp/air_bed_mode`
                        else
                            air_bed_mode=AUTO
                        fi
                        if [ -e "/tmp/air_bed_fan" ]; then
                            air_bed_fan=`cat /tmp/air_bed_fan`
                        else
							air_bed_fan=AUTO
                        fi
						lastmenu="d85=0\x03d96=0\x03"
						echo -n -e "d86=0\x03d88=0\x03d85=1\x03"
						echo -n -e "s400=$air_bed_temp\x03"
						echo -n -e "s403=$air_bed_mode\x03"
						echo -n -e "s404=$air_bed_fan\x03"
						#picture=$serial
					elif [ "$number" == "86" ]; then #bedroom tv menu
						lastmenu="d86=0\x03d96=0\x03"
						echo -n -e "d86=1\x03d88=0\x03d85=0\x03"
                		#picture=$serial
					elif [ "$number" == "302" ]; then #clima info choice
                        if [ "$[state$number]" == "1" ]; then 
							echo -n -e "d302=0\x03d314=0\x03"
							let state$number=0
							lastmenu="d84=0\x03"
						else	
							lastmenu="d84=0\x03d302=0\x03d314=0\x03"
                        	echo -n -e "d302=1\x03d314=1\x03"
							 let state$number=1
						fi
						echo -n -e "s$zerovalue=Logs\x03"
					elif [ "$zerovalue" == "rrdtime" ]; then # rrd temp graphs mode
                        rrd_graph_duration=$name
                        echo -n -e "s$serial=$rrd_graph_duration\x03"
                        rrd=1
					elif [ "$zerovalue" == "rrdend" ]; then # rrd temp graphs mode
                        rrd_graph_end=$name
                        echo -n -e "s$serial=$rrd_graph_end\x03"
                        rrd=1
					elif [ "$file" == "rrdgraph" ]; then # rrd temp graphs
						rrd_device_id=$serial
						rrd_device_name=$name
						rrdfile=$onevalue
						rrdcolour=$file
						lastmenu="d84=0\x03d302=0\x03d314=0\x03"
						echo -n -e "d302=0\x03d314=0\x03"
						let state302=0
						echo -n -e "s833=$rrd_device_name\x03"
						rrd=1
					#elif [ "$number" == "81" ]; then #rooms
                	#	#picture=$serial
					else 
						menuchange=1
					fi 
				#echo ${lastmenu//=0/=1} > /tmp/iviewerlast
				fi
				if [ "$menuchange" == "1" ]; then
					if [ "$lastmenu" != "d$number=0\x03" ]; then
						echo -n -e "$lastmenu"
						#picture=$serial
 						lastmenu="d$number=0\x03"
						let state302=0
						echo -n -e "d$number=1\x03"
						
			    	fi
					menuchange=0
				fi	
		  		if [ "$background" == "1" ]; then
			  		if [ ""$picture" != "$lastpicture"" -o ""$camtoggle" == "1"" ]; then
			  			echo -n -e "s830=$picture\x03"
			   			astpicture=$picture
			   			camtoggle=0
			  		fi
              	fi
              	if [ "$rrd" == "1" ]; then
					#DEF:pkt1=/var/www/temploggerd/rrd/$rrdfile:103CD80C010800tempe:AVERAGE \
					#LINE2:pkt1#CC3300:"Bedroom" \
					#CDEF:pt=LTIME,86400,%,23520,LT,INF,LTIME,86400,%,72720,GT,INF,UNKN,pkt,*,IF,IF \
					#AREA:pt#00000099:"Night Period"\
					#DEF:pkt=/var/www/temploggerd/rrd/$rrdfile:$rrd_device_id:AVERAGE \
					#CDEF:pkt1=pkt,$var9 \
					#LINE2:pkt1#$rrdcolour:"$rrd_device_name" \
					#echo $var9 >> /tmp/log1
					rrdtool graph /var/www/html/temploggerd/rrd/ivtemp.png --width 350 \
					--color ARROW#cccccc -c SHADEB#00000000 -c SHADEA#00000000 \
					-c GRID#000000 -c MGRID#000000 -c FONT#FFFFFF -c BACK#cccccc00 -c CANVAS#666666 \
					--start -$rrd_graph_duration --end -$rrd_graph_end --step 60 \
					$serial \
					$zerovalue \
					$onevalue \
					CDEF:pt=LTIME,86400,%,23520,LT,INF,LTIME,86400,%,72720,GT,INF,UNKN,pkt,*,IF,IF \
					AREA:pt#00000099:"Night Period" \
					-M -l 15 -u 28 -h 160 -w 300 -L 3 --no-minor \
					2>&1>/dev/null 
					#--vertical-label "Celcius" \
                	rrd=0
					#echo -n -e "s831=http://172.17.143.61/html/temploggerd/rrd/ivtemp.png\x03"
					echo -n -e "l140=0t\x1Es831=http://172.17.143.61/html/temploggerd/rrd/ivtemp.png\x0D\x03"
					#echo -n -e "l140=1c\x1Es831=http://172.17.143.61/html/temploggerd/rrd/ivtemp.png\x0D\x03"
					#echo -n -e "l140=2c\x1Es831=http://172.17.143.61/html/temploggerd/rrd/ivtemp.png\x0D\x03"
					#echo -n -e "l140=3c\x1Es831=http://172.17.143.61/html/temploggerd/rrd/ivtemp.png\x0D\x03"
					#echo -n -e "l140=4c\x1Es831=http://172.17.143.61/html/temploggerd/rrd/ivtemp.png\x0D\x03"
					#echo -n -e "l140=5c\x1Es831=http://172.17.143.61/html/temploggerd/rrd/ivtemp.png\x0D\x03"
					#echo -n -e "l140=6c\x1Es831=http://172.17.143.61/html/temploggerd/rrd/ivtemp.png\x0D\x03"
					#x0D1c\

				fi
				if [ "$gettemp" == "1" ]; then
               		temprack=`owread -s 3002 10.3CD80C010800/temperature`" C"
               		echo -n -e "s807=$temprack\x03"
               		tempkitchen=`owread -s 3002 10.09140D010800/temperature`" C"
               		echo -n -e "s804=$tempkitchen\x03"
               		gettemp=0
              	fi


			elif [ "$application" == "mpd" ]; then
				export MPC_PORT=6600
				if [ "$onevalue" == "volume" ]; then
				kk=a
				
					if [ "$type" == "a" ]; then
						let value=value/655
						mpc volume $value > /dev/null
						echo $value >> /tmp/value
						kk=0
					fi
				fi
				
				if [ "$value" == "1" ]; then
					if [ "$onevalue" != "" ]; then
						if [ "$onevalue" == "output" ]; then
							if [ "$[d$number]" == "1" ]; then
								mpc disable $zerovalue
							elif [ "$[d$number]" == "0" ]; then 
								mpc enable $zerovalue
							fi
						else
							mpc $onevalue
						fi
					
					mpcupdate
					echo -n -e "s451=$out\x03"
					echo -n -e "a457=$songbar\x03"
					echo -n -e "a456=$volume\x03"
					out=""
					fi
				fi

			for i in `mpc outputs`; do
				if   [[ $i == *"Output"* ]]; then
					next=number
				elif  [ "$next" == "number" ]; then
					show="d46$i"
					next="name"
				elif  [ "$next" == "name" ]; then
					next="is"
				elif  [ "$next" == "is" ]; then
					next="state"
				elif  [ "$next" == "state" ]; then
					if  [ "$i" == "enabled" ]; then
						eval $show=1
						show="$show=1\x03"
						echo -n -e $show
					else
						eval $show=0
						show="$show=0\x03"
						echo -n -e $show
					fi
				fi
			done
				show=""
				next=""
			
			
			elif [ "$application" == "clima" ]; then
				if [ "$value" == "1" ]; then
					if [ "$onevalue" == "tempup" ]; then
						let air_bed_temp=air_bed_temp+1
						if [ "$air_bed_temp" -gt "25" ]; then
							air_bed_temp=25
						fi
						echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_temp\x03"
						echo -n $air_bed_temp > /tmp/air_bed_temp
					elif [ "$onevalue" == "tempdn" ]; then
						let air_bed_temp=air_bed_temp-1
						if [ "$air_bed_temp" -lt "18" ]; then 
							air_bed_temp=18
					fi
						echo -n -e "s400=$air_bed_temp\x03"
						echo -n $air_bed_temp > /tmp/air_bed_temp
					elif [ "$onevalue" == "mode" ]; then
						if [ "$air_bed_mode" == "HEAT" ]; then
							air_bed_mode=COLD
							echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_mode\x03"
							echo -n $air_bed_mode > /tmp/air_bed_mode
						elif [ "$air_bed_mode" == "COLD" ]; then
							air_bed_mode=DRY
							echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_mode\x03"     
							echo -n $air_bed_mode > /tmp/air_bed_mode
						elif [ "$air_bed_mode" == "DRY" ]; then
							air_bed_mode=AUTO
							echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_mode\x03"     
							echo -n $air_bed_mode > /tmp/air_bed_mode
						elif [ "$air_bed_mode" == "AUTO" ]; then
							air_bed_mode=HEAT
							echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_mode\x03"
							echo -n $air_bed_mode > /tmp/air_bed_mode	
						fi
          elif [ "$onevalue" == "fan" ]; then
            if [ "$air_bed_fan" == "HIGH" ]; then
							air_bed_fan=MEDIUM
							echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_fan\x03"
							echo -n $air_bed_fan > /tmp/air_bed_fan
						elif [ "$air_bed_fan" == "MEDIUM" ]; then
							air_bed_fan=LOW
							echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_fan\x03"
							echo -n $air_bed_fan > /tmp/air_bed_fan
						elif [ "$air_bed_fan" == "LOW" ]; then
							air_bed_fan=QUIET
							echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_fan\x03"
							echo -n $air_bed_fan > /tmp/air_bed_fan
						elif [ "$air_bed_fan" == "QUIET" ]; then 
							air_bed_fan=AUTO 
							echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_fan\x03" 
							echo -n $air_bed_fan > /tmp/air_bed_fan 
						elif [ "$air_bed_fan" == "AUTO" ]; then 
							air_bed_fan=HIGH 
							echo -n -e "s$zerovalue=$air_bed_fan\x03" 
							echo -n $air_bed_fan > /tmp/air_bed_fan 
						fi
					fi
				fi

			elif [ "$application" == "owcontrol" ]; then
				currentvalue=`cat $file`
					if [ "$value" == "1" ]; then
						if [ "$currentvalue" == "$zerovalue" ]; then
							echo -n -e "$type$number=1\x03"
		  					echo -n $onevalue > $file
						else
							echo -n $zerovalue > $file
							echo -n -e "$type$number=0\x03"
						fi
		    		fi

			elif [ "$application" == "irtrans" ]; then
				if [ "$longpress" == "1" ]; then
                    kill -9 $childid
                	longpress=0
            	elif [ "$value" == "1" ]; then
					echo "snd $file,$onevalue,l$zerovalue" | nc -q 0 -u $irtrans 21000
					echo -n -e "d500=1\x03d500=0\x03"
					if [ "$serial" == "long" ]; then
						longpress=1   
                    	( irlongpress )&
						childid="$!"
                    fi 
				elif [ "$value" == "0" ]; then
					if [ "$serial" == "long" ]; then
						pkill -9 $childid
					fi	
				fi


            elif [ "$application" == "hdmimatrix" ]; then
				
                if [ "$value" == "1" ]; then
					if [ "$onevalue" != "" -a "$onevalue" != "power" ]; then
						sleep 0.1
						echo -n -e "$onevalue\x0D" > /dev/$matrixserial
                        echo -e "$onevalue\x0D" >> lala
						sleep 0.1
					fi
					echo -e -n "QS\x0D" > /dev/$matrixserial
                    sleep 0.1	
					state1=0
					statusout=""
					statusidsall=""
                    	while read -t 1 input1 < /dev/$matrixserial; do
						if [[ "$input1" == *"plete"* ]]; then
                            if [ "$statusout" == "" ]; then
								statusout="d570=1\x03"
							fi
                            if [ "$onevalue" == "power" ]; then
                                echo -n -e "d$number=0\x03"
                                sleep 0.1
                                echo -e -n "OFF\x0D" > /dev/$matrixserial
                                sleep 0.1
                                echo -e -n "OFF\x0D" > /dev/$matrixserial
                                statusout="d570=0\x03"
                                break
                            fi
							break
						elif [ "$state1" -ge "1" -a "$input1" != "
" ]; then
                            eval output1="${input1:4:1}${input1:0:1}"
                            eval $(awk -F'--' "/--$output1--/ "'{ print "status1=d"$2"=1\x03d"$5"=1\x03"}' "$base$config")
                            statusout="$statusout$status1"
						elif [[ "$input1" == *"State"* ]]; then
        					state1=1
						elif [[ "$input1" == *"Power"* ]]; then
                            if [ "$onevalue" == "power" ]; then
							echo -n -e "d$number=1\x03"
                            sleep 0.1
							echo -e -n "on\x0D" > /dev/$matrixserial
                            statusout=""
							break
							fi				
    					fi
					done
					if [ "$statusout" != "" ]; then
						for input in $(cat $base$config | grep "hdmimatrix--AV" ); do
						eval `echo $input | awk -F'--' '{ print "statusids=d"$2}'`
						if [[ "$statusout" != *"$statusids"* ]]; then
							statusidsall="$statusidsall\x03$statusids=0"
						fi
						done
						echo -n -e "d570=1$statusidsall\x03$statusout"
					fi
            	fi


			elif [ "$application" == "wmc" ]; then
				if [ "$wmclongpress" == "1" ]; then
                    kill -9 $childid
                	longpress=0
            	elif [ "$value" == "1" ]; then
					echo "$onevalue" | nc $wmc 87
					echo -n -e "d500=1\x03d500=0\x03"
					if [ "$serial" == "long" ]; then
						wmclongpress=1   
                    	( wmlongpress )&
						wmcchildid="$!"
                    fi 
				elif [ "$value" == "0" ]; then
					if [ "$serial" == "long" ]; then
						pkill -9 $wmcchildid
					fi	
				fi
			elif [ "$application" == "pages" ]; then
				if [ "$value" == "1" ]; then
				if [ "$number" == "134" ]; then
					echo -n -e "l130=0t\x1Es130=Key Access Log\x0D1c\x1Es130=`tail -n 50 /root/hcontrol/log/jabberlog`\x0D\x03"
				elif [ "$number" == "133" ]; then
					echo -n -e "l130=0t\x1Es130=Free Memory\x0D1c\x1Es130=`free`\x0D\x03"
 				elif [ "$number" == "132" ]; then
					date1=`date '+%m%Y'`
					echo -n -e "l130=0t\x1Es130=air1 power\x0D1c\x1Es130=`tail -n 50 /root/hcontrol/log/meter/$date1`\x0D\x03"
				elif [ "$number" == "131" ]; then
						echo -n -e "l130=0t\x1Es130=System Log\x0D1c\x1Es130=`tail -n 30 /var/log/dmesg`\x0D\x03"
				fi				
				fi	

 
  			elif [ "$application" == "paca5500" ]; then	
				if [ "$type-$value" == "d-1" -a "$file" == "tg" ]; then
					togle=`cbusgate tg $number` 
					echo -n -e "$togle\x03"
					if [ "${togle:4:1}" == "1" ]; then
						echo -n -e "a$number=65535\x03"
					elif [ "${togle:4:1}" == "0" ]; then
						echo -n -e "a$number=0\x03"
					fi
				elif [ "$dimdo" == "1" ]; then	
  					if [ "$type" == "a" ]; then
					if [ "$file" == "dim" ]; then	
						dimdo=0	
						kk=0
						if [ "$value" == "0" ]; then
            				value=662
						fi
						let value1=value/662
            			if [ "$value1" -lt "2" ]; then
            				echo -n -e "d$number=0\x03"
							cbusgate off $number
						else
							echo -n -e "d$number=1\x03"
							cbusgate dim $value1 $number
						fi		
					elif [ "$file" == "tra" ]; then
						let value1=value/662
            			if [ "$value1" -lt "2" ]; then
            				value1=00
            			fi
						cbusgate tra $value1 $number
					fi
					fi
				elif [ "$type$number=$value" == "d700=0" ]; then
					dimdo=1
					kk=a
				fi

			elif [ "$application" == "ipcamera_ptz1" ]; then
				#echo -n -e "s30=$file\x03"
				wget --delete-after -q $onevalue 
			fi
		#echo -n "$type$number=1" > /tmp/iviewerlast
		fi
 	
	elif [ "$input" == "p=" ]; then
        echo -n -e "p=ok\x03"
        #echo -n -e "d833=1\x03"
        echo -n -e "h=1\x03"
	elif [ "$input" == "i=1" ]; then
        ( lala=`cbusgate astates`
        echo -n -e "$lala"
        echo -n -e "s26=`date '+%k:%M %d/%m'`\x03" 
		echo -n -e "h=1\x03"	) &
		#lastmenu="`cat /tmp/iviewerlast`\x03"
		#echo -n -e $lastmenu
		#lastmenu="${lastmenu//=1/=0}"
    elif [ "$input" == "h=0" ]; then
        ##cbus changed states renew
        echo  -e -n "h=1\x03"
        ( lala=`cbusgate cstates`
        echo -n -e "$lala\x03" ) &
		 # time renew
        let counttime=$counttime+1
        if [ "$counttime" == "20" ]; then
             ( echo -n -e s26="`date '+%k:%M %d/%m'`\x03" 
			  echo -n -e "h=1\x03"	) &
            counttime=0
        fi
		#heartbeat logo
        #let count=$count+1
        #if [ "$count" == "2" ]; then
		#	
		#		#echo -n -e "s150=`ls`\x03"
		#echo -n -e "d990=1\x03"
		#echo -n -e "s831=http://172.17.143.61/temploggerd/rrd/ivtemp.png\x03"
		#count=0
		#else
		#echo -n -e 'd990=0\x03'
        #fi
		if [ "$background" == "1" ]; then
			echo -n -e "s830=$lastpicture\x03"
		fi
	    ## action input from /tmp/iviewer- incomplete
        	#if [ -n "`cat /tmp/iviewer | grep [dsa] | sed 's/[dsa]//'`" ]; then
        #    echo -n -e "`cat /tmp/iviewer`\x03"
        #    echo -n "" > /tmp/iviewer
        #fi
		if [ "$mpcstatus" == "" -o "$mpcstatus" == "1" ]; then
					mpcupdate
                    echo -n -e "s451=$out\x03"
                    echo -n -e "a457=$songbar\x03"
					echo -n -e "a456=$volume\x03"
					out=""
		fi			
			
		

	fi
done
exit 

Άβαταρ μέλους
Χαοτικός
Δημοσιεύσεις: 14019
Εγγραφή: 09 Απρ 2018, 16:48
Phorum.gr user: Χαοτικός

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Χαοτικός » 28 Οκτ 2020, 22:23

Βλέπεις αν είδαν τσόντα στην οθόνη σου; :D
Σαν σκουπίδια τυχαία χυμένα ο πιο όμορφος κόσμος.

Άβαταρ μέλους
enaon
Δημοσιεύσεις: 14189
Εγγραφή: 04 Απρ 2018, 14:48

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από enaon » 28 Οκτ 2020, 22:27

Χαοτικός έγραψε:
28 Οκτ 2020, 22:23
Βλέπεις αν είδαν τσόντα στην οθόνη σου; :D
οχι βρε, για αυτά θέλεις λαμπάκια ανεμιστήρες και 20πύρινο :003:

Άβαταρ μέλους
dna replication
Δημοσιεύσεις: 10471
Εγγραφή: 16 Απρ 2018, 21:29
Phorum.gr user: dna

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από dna replication » 28 Οκτ 2020, 22:27

the comet the course the tail έγραψε:
28 Οκτ 2020, 19:23
ρε μπαρμπα-Χαοτικός τι να τα κάνεις τα 1200Watt μάνα μου; σόμπα θες;
δεν είσαι hi-end user. ένας μισομέρελος πχορουμίτης είσαι που σερφάρεις και μαλακίζεσαι σαν όλους μας.
πάρε απλά ένα πολυπύρηνο, με cache μπόλικια να μην τρώει κοκομπλόκα - τα GHz δεν σε απασχολούν τόσο εσένα. βάλε και 16Gb ram και είσαι κομπλέ. κάρτα γραφικών στον επεξεργαστή ή μια με passive cooling. στήσε ένα σύστημα αθόρυβο και δροσερό κι χάμου.

μην κοιτάς τελεύταία μοντέλα. να έχεις στο μυαλό σου τον νόμο του Μουρ...
εδώ είμαστε :wave:
τι λέτε για αυτόν τον συνδυασμό και τι τροφοδοτικό προτείνετε

https://www.skroutz.gr/s/19344757/AMD-R ... _favorites
https://www.skroutz.gr/c/31/motherboard ... er_dir=asc

Άβαταρ μέλους
Χαοτικός
Δημοσιεύσεις: 14019
Εγγραφή: 09 Απρ 2018, 16:48
Phorum.gr user: Χαοτικός

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Χαοτικός » 28 Οκτ 2020, 22:29

Ότι θα βάλω λαμπάκια θα βάλω. Άστον να λέει το Συς. Ότι θα κάνω υπερμηχάνημα επίσης θα κάνω.

Τι άλλο κάνει το σκριπτ σου ρε εκτός από το να αλλάζει γουόλπέηπερς;
Σαν σκουπίδια τυχαία χυμένα ο πιο όμορφος κόσμος.

Άβαταρ μέλους
enaon
Δημοσιεύσεις: 14189
Εγγραφή: 04 Απρ 2018, 14:48

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από enaon » 28 Οκτ 2020, 22:31

Χαοτικός έγραψε:
28 Οκτ 2020, 22:29
Ότι θα βάλω λαμπάκια θα βάλω. Άστον να λέει το Συς. Ότι θα κάνω υπερμηχάνημα επίσης θα κάνω.

Τι άλλο κάνει το σκριπτ σου ρε εκτός από το να αλλάζει γουόλπέηπερς;
να βάλεις αρρενωπά λαμπάκια όμως έ, όχι τίποτα γκέι. :003:

Διάβασέ το βρε, απλό είναι.

Άβαταρ μέλους
Χαοτικός
Δημοσιεύσεις: 14019
Εγγραφή: 09 Απρ 2018, 16:48
Phorum.gr user: Χαοτικός

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Χαοτικός » 28 Οκτ 2020, 22:32

enaon έγραψε:
28 Οκτ 2020, 22:31
Χαοτικός έγραψε:
28 Οκτ 2020, 22:29
Ότι θα βάλω λαμπάκια θα βάλω. Άστον να λέει το Συς. Ότι θα κάνω υπερμηχάνημα επίσης θα κάνω.

Τι άλλο κάνει το σκριπτ σου ρε εκτός από το να αλλάζει γουόλπέηπερς;
να βάλεις αρρενωπά λαμπάκια όμως έ, όχι τίποτα γκέι. :003:

Διάβασέ το βρε, απλό είναι.
Το διάβασα. Μόνο τα γουόλπέηπερ κατάλαβα και τα λογκς από το μόνιτορ.
Σαν σκουπίδια τυχαία χυμένα ο πιο όμορφος κόσμος.

Άβαταρ μέλους
enaon
Δημοσιεύσεις: 14189
Εγγραφή: 04 Απρ 2018, 14:48

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από enaon » 28 Οκτ 2020, 22:35

βρε δεν τρέχει σε πισι, ποια γουλ παπερ; :)

ελέγχει θερμόμετρα πόρτες φώτα ασφάλεια ήχο εικόνα και τα δίνει στο κινητό.

τρέχει σε ένα τέτοιο συνεχόμενα 15 χρόνια αλήθεια, τρομερά μηχανάκια.
https://www.pcengines.ch/alix.htm

Άβαταρ μέλους
Σπύρος
Δημοσιεύσεις: 1902
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 19:50
Phorum.gr user: Σπυρος1

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Σπύρος » 28 Οκτ 2020, 22:50

Χαοτικός έγραψε:
28 Οκτ 2020, 21:52
Ναι. Γιατί είναι ισάξια εταιρεία.

Ρε sys3x τι λέει αυτός;
Δεν έχω αγοράσει ποτέ Asrock οπότε δεν έχω κάποια αρνητική εμπειρία. Από κριτικές που έχω δει βλέπω ότι έχει μειωμένη ποιότητα κατασκευής ή και αξιοπιστίας(αν και το δεύτερο ίσως να παίζεται) σε σχέση με εταιρίες όπως η ASUS, η MSI, ή η Gigabyte. Βέβαια αν κάποιος θέλει να φτιάξει ένα φτηνό σύστημα με καλά εξοπλισμένη μητρική τότε μπορεί να είναι άριστη αγορά. Πάντως στο επόμενο σύστημα που θα συνθέσω μάλλον θα προτιμήσω Asus. Από την άλλη εξαρτάται και την χρήση του μηχανήματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα παιχνίδια οπότε κοιτάζω περισσότερο την ποιότητα κατασκευής και τον εξοπλισμό.
ΕΙΜΙ Η ΖΩΗ = ΙΗΣΟΥΣ = 888

Άβαταρ μέλους
Χαοτικός
Δημοσιεύσεις: 14019
Εγγραφή: 09 Απρ 2018, 16:48
Phorum.gr user: Χαοτικός

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Χαοτικός » 28 Οκτ 2020, 23:05

Σπύρος έγραψε:
28 Οκτ 2020, 22:50
Χαοτικός έγραψε:
28 Οκτ 2020, 21:52
Ναι. Γιατί είναι ισάξια εταιρεία.

Ρε sys3x τι λέει αυτός;
Δεν έχω αγοράσει ποτέ Asrock οπότε δεν έχω κάποια αρνητική εμπειρία. Από κριτικές που έχω δει βλέπω ότι έχει μειωμένη ποιότητα κατασκευής ή και αξιοπιστίας(αν και το δεύτερο ίσως να παίζεται) σε σχέση με εταιρίες όπως η ASUS, η MSI, ή η Gigabyte. Βέβαια αν κάποιος θέλει να φτιάξει ένα φτηνό σύστημα με καλά εξοπλισμένη μητρική τότε μπορεί να είναι άριστη αγορά. Πάντως στο επόμενο σύστημα που θα συνθέσω μάλλον θα προτιμήσω Asus. Από την άλλη εξαρτάται και την χρήση του μηχανήματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα παιχνίδια οπότε κοιτάζω περισσότερο την ποιότητα κατασκευής και τον εξοπλισμό.
Όχι είναι άριστη αφορά έτσι κι αλλιώς. και για ακριβό σύστημα, που έχω σκοπό να φτιάξω.
Σαν σκουπίδια τυχαία χυμένα ο πιο όμορφος κόσμος.

Άβαταρ μέλους
Σπύρος
Δημοσιεύσεις: 1902
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 19:50
Phorum.gr user: Σπυρος1

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Σπύρος » 28 Οκτ 2020, 23:22

enaon έγραψε:
28 Οκτ 2020, 22:02
Ας δούμε τι λέει ο αυτοκράτορας της τεχνολογίας για το θέμα. Αν και εδώ δεν μιλάνε τα παιδιά για υπολογιστές, για παιχνιδομηχανές λένε. :003:

Το θέμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να έχεις και δυνατό, και φτηνό(ή σχετικά φτηνό), και αθόρυβο σύστημα. Πρέπει να κάνεις κάποιες παραχωρήσεις. Εμένα με ενοχλεί ο θόρυβος και γι' αυτό σε παλαιότερα συστήματα είχε επιλέξει passive ψύξη επεξεργαστή και κάρτας γραφικών. Πάλι όμως έχεις το θόρυβο του τροφοδοτικού. Αν πάρεις ένα ακριβό fanless εξακολουθείς να χρειάζεσαι ανεμιστήρα(τουλάχιστον έναν) κουτιού για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ίσως η καλύτερη λύση είναι ένα αθόρυβο 14άρι. Το καλύτερο μάλλον είναι να έχεις δύο desktop. Ένα fanless για καθημερινή χρήση, και ένα δυνατό για παιχνίδια ή απαιτητικές/επαγγελματικές εφαρμογές.
ΕΙΜΙ Η ΖΩΗ = ΙΗΣΟΥΣ = 888

Άβαταρ μέλους
enterprise-psi
Υπερσυντονιστής
Δημοσιεύσεις: 9178
Εγγραφή: 02 Απρ 2018, 07:29
Phorum.gr user: enterprise-psi
Τοποθεσία: Sector 001
Επικοινωνία:

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από enterprise-psi » 29 Οκτ 2020, 10:40

Χαοτικός έγραψε:
28 Οκτ 2020, 23:05

Όχι είναι άριστη αφορά έτσι κι αλλιώς. και για ακριβό σύστημα, που έχω σκοπό να φτιάξω.
Ακριβό αξιόπιστο σύστημα , Gigabyte , άντε Asus το πολύ :D

Αν δεν είχε κλείσει η DFI , θα έλεγα αυτήν :lol:
These are the continuing voyages

Do you remember when we were young, adventure had no end? Those were the days my friend. But I'm not talking about that at all.
Do you remember when you marred my future with a sickly parasitic pall?

Άβαταρ μέλους
sys3x
Δημοσιεύσεις: 20096
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 21:40
Τοποθεσία: m lagou

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από sys3x » 29 Οκτ 2020, 12:17

enterprise-psi έγραψε:
29 Οκτ 2020, 10:40
Χαοτικός έγραψε:
28 Οκτ 2020, 23:05

Όχι είναι άριστη αφορά έτσι κι αλλιώς. και για ακριβό σύστημα, που έχω σκοπό να φτιάξω.
Ακριβό αξιόπιστο σύστημα , Gigabyte , άντε Asus το πολύ :D

Αν δεν είχε κλείσει η DFI , θα έλεγα αυτήν :lol:
Έχετε μείνει μερικά χρόνια πίσω παιδιά.
Don't sweat on petty things.
Don't pet your sweat.

.

Άβαταρ μέλους
sys3x
Δημοσιεύσεις: 20096
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 21:40
Τοποθεσία: m lagou

Re: Τροφοδοτικά, μνήμες, επεξεργαστής

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από sys3x » 29 Οκτ 2020, 12:18

enaon έγραψε:
28 Οκτ 2020, 22:35
βρε δεν τρέχει σε πισι, ποια γουλ παπερ; :)

ελέγχει θερμόμετρα πόρτες φώτα ασφάλεια ήχο εικόνα και τα δίνει στο κινητό.

τρέχει σε ένα τέτοιο συνεχόμενα 15 χρόνια αλήθεια, τρομερά μηχανάκια.
https://www.pcengines.ch/alix.htm
Ναι, μαλακίες, ας πάρει ένα rpi να κάνει τη δουλειά του ο άθρωπος.
:003:
Don't sweat on petty things.
Don't pet your sweat.

.

Απάντηση


 • Παραπλήσια Θέματα
  Απαντήσεις
  Προβολές
  Τελευταία δημοσίευση

Επιστροφή στο “Πληροφορική”

Phorum.com.gr : Αποποίηση Ευθυνών