Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Κοινωνικά θέματα και προβληματισμοί
Άβαταρ μέλους
Δημοκρατικός
Δημοσιεύσεις: 9198
Εγγραφή: 20 Μάιος 2020, 20:49

Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Δημοκρατικός » 05 Ιουν 2021, 00:37

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

...

Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

όνομα και επώνυμο·
διεύθυνση κατοικίας·
ηλεκτρονική διεύθυνση, π.χ. όνομα.επώνυμο@εταιρεία.com·
αναγνωριστικός αριθμός κάρτας·
δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. η λειτουργία δεδομένων τοποθεσίας σε κινητό τηλέφωνο)*·
διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)·
αναγνωριστικό cookie*·
το αναγνωριστικό διαφήμισης του τηλεφώνου σας·
δεδομένα που φυλάσσονται από νοσοκομείο ή γιατρό, που θα μπορούσαν να είναι ένα σύμβολο που προσδιορίζει αποκλειστικά ένα άτομο.


https://ec.europa.eu/info/law/law-topic ... al-data_el
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Δημοκρατικός την 05 Ιουν 2021, 00:48, έχει επεξεργασθεί 4 φορές συνολικά.
Ο χρήστης που κονιορτοποίησε τον τραμπισμό, προασπίζει την υγειονομική ευμάρεια της Ελλάδος, αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια και διώκει τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

https://twitter.com/JoeBiden
https://twitter.com/KamalaHarris

Άβαταρ μέλους
Δημοκρατικός
Δημοσιεύσεις: 9198
Εγγραφή: 20 Μάιος 2020, 20:49

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Δημοκρατικός » 05 Ιουν 2021, 00:38

Είναι η ΙΡ στοιχείο του απορρήτου;

Πολύ συχνά δέχομαι από εντολείς μου αλλά και απλούς πολίτες ενδιαφερόμενους το ερώτημα, αν και κατά πόσο η ΙΡ διεύθυνση ενός χρήστη internet:

α) αποτελεί ή όχι στοιχείο απορρήτου της επικοινωνίας,
β) αποτελεί ή όχι προσωπικό δεδομένο
γ) μπορεί να γνωστοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (είτε είναι isp είτε όχι) στις αστυνομικές αρχές, με ποια διαδικασία και σε ποιες περιπτώσεις;
δ) επίσηςόταν η εταιρεία που γνωρίζει την ΙΡ, δεν αποτελεί isp (πρόκειται π.χ. για ένα απλό site με εγγεγραμένους χρήστες), είναι απαραίτητη η έκδοση εισαγγελικής διάταξης για την άρση απορρήτου του χρήστη;

Σε πολλές περιπτώσεις εξάλλου οι αστυνομικές αρχές ζητάνε προφορικά και πριν λάβουν εισαγγελική διάταξη να τους γνωστοποιηθούν διευθύνσεις ΙΡ, περιεχόμενο αλληλογραφίας, και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας χρηστών.

Διευκρινίζονται λοιπόν τα εξής:

1. Σε κάθε περίπτωση η ΙΡ διεύθυνση αποτελεί στοιχείο του απορρήτου της επικοινωνίας του χρήστη.

Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από τον συνδυασμό των άρθρων 2 και 4 του Ν.3471/2006, ο οποίος ορίζει:

Άρθρο 3 ν. 3471/2006:
"«δεδομένα κίνησης» είναι τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης μίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή της χρέωσής της. Στα δεδομένα κίνησης μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός, η διεύθυνση, η ταυτότητα της σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή ή και χρήστη, οι κωδικοί πρόσβασης, τα δεδομένα θέσης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια της επικοινωνίας, ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο, τη μορφοποίηση, τη δρομολόγηση της επικοινωνίας καθώς και το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία.
"Δεδομένα θέσης" είναι τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη μίας διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών."

Aρθρο 4 ν. 3471/2006
"Απόρρητο
1. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος."

Είτε ως δεδομένο κίνησης, είτε ως δεδομένο θέσης λοιπόν, είναι σαφές ότι η ΙΡ διεύθυνση αποτελεί στοιχείο του απορρήτου των επικοινωνιών ενός ατόμου.

2. Η IP διεύθυνση είναι σε κάθε περίπτωση προσωπικό δεδομένο του κάθε χρήστη.

Αυτό προκύπτει από τον ορισμό του τι αποτελεί προσωπικό δεδομένο, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 2 του Ν 2472/1997:

α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.
γ) "Υποκείμενο των δεδομένων", το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαροκτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

To ίδιο προκύπτει άλλωστε και απο την Oδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, στην οποία ορίζεται ότι:

"Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
α) "δεδομένα": τα δεδομένα κίνησης και θέσης και τα συναφή δεδομένα που είναι αναγκαία για την αναγνώριση του συνδρομητή ή χρήστη."

Aκόμη καλύτερα όμως αναλύεται το όλο ζήτημα στην Γνώμη της Ομάδας των 15 υπ'αρ. 4/2007 σχετικά με την έννοια του όρου 'δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα":

Η ομάδα θεωρεί τις διευθύνσεις IP ως δεδομένα που αναφέρονται σε πρόσωπο του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα. Έχει δηλώσει ότι "οι πάροχοι πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και οι διαχειριστές τοπικών δικτύων μπορούν, με τη χρήση εύλογων μέσων, να εξακριβώνουν την ταυτότητα χρηστών του ∆ιαδικτύου στους οποίους έχουν χορηγήσει διευθύνσεις IP δεδομένου ότι συνήθως "καταγράφουν" συστηματικά σε κάποιο αρχείο την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια και τη δυναμική διεύθυνση IP που παρέχεται στο χρήστη του ∆ιαδικτύου.

Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τους παρόχους υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, οι οποίοι τηρούν ένα ημερολόγιο στον εξυπηρετητή HTTP.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας […])”
12. Ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία διευθύνσεων IP εκτελείται με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών του ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ. από κατόχους δικαιωμάτων δημιουργού (copyright) προκειμένου να στραφούν δικαστικώς κατά των χρηστών του ηλεκτρονικού υπολογιστή για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), ο υπεύθυνος επεξεργασίας προεξοφλεί ότι «τα
μέσα που μπορούν ευλόγως να χρησιμοποιηθούν» για την εξακρίβωση της ταυτότητας των προσώπων θα είναι διαθέσιμα, π.χ. μέσω του δικαστηρίου όπου θα εκδικασθεί η αγωγή (διαφορετικά, δεν έχει νόημα η συλλογή των πληροφοριών). Συνεπώς, οι πληροφορίες πρέπει να θεωρηθούν ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι εκείνη ορισμένων ειδών διευθύνσεων IP οι οποίες πράγματι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη, για ποικίλους τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους. Ένα παράδειγμα είναι οι διευθύνσεις IP που δίνονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές εγκατεστημένους σε «Ίντερνετ καφέ»,
όπου δεν ζητείται η ταυτότητα των πελατών.
Θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι τα δεδομένα που συλλέγονται για τη χρήση του υπολογιστή Χ κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη με εύλογα μέσα και, κατά συνέπεια, δεν είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου το πιθανότερο είναι να μη γνωρίζουν ούτε αυτοί αν η υπό εξέταση διεύθυνση IP επιτρέπει ή όχι την αναγνώριση και ότι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα της εν λόγω διεύθυνσης με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χειρίζονται πληροφορίες που σχετίζονται με διευθύνσεις IP χρηστών που είναι καταχωρημένοι κανονικά και των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα.
Έτσι, εκτός κι αν ο πάροχος είναι σε θέση να διαπιστώσει με απόλυτη βεβαιότητα ότι τα δεδομένα αντιστοιχούν σε χρήστες που δεν μπορούν να αναγνωρισθούν, πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις πληροφορίες IP ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να είναι απολύτως σίγουρος.

Πέραν πάσης αμφιβολίας λοιπόν η ΙΡ διεύθυνση δεν είναι μόνο στοιχείο απορρήτου της επικοινωνίας του χρήστη αλλά και προσωπικό του δεδομένο.

3. Tέλος καλό είναι να γίνει αναφορά στην ορθή διαδικασία άρσης απορρήτου σχετικά με την ΙΡ διεύθυνση, αλλά και στην πρακτική όψη αυτής της διαδικασίας.

Ξεκινούμε λοιπόν από το αυτονόητο, ότι δηλαδή η ΙΡ διεύθυνση ως στοιχείο του απορρήτου της επικοινωνίας του χρήστη εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 47/2005. Η άρση του απορρήτου γίνεται όπως επιτάσσει ο ν. 2225/1994 και για τις περιπτώσεις αυτών των συγκεκριμένων αδικημάτων.

Καταρχάς δηλαδή ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και από τον πάροχο που του ζητάνε να αποκαλύψει στοιχεία του απορρήτου των χρηστών του δικτύου του, αν το αδίκημα για το οποίο του ζητείται η γνωστοποίηση στοιχείων, είναι από τα περιοριστικώς αναγραφόμενα στον νόμο, για τα οποία επιτρέπεται η άρση απορρήτου.

Aν λοιπόν για το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπεται στο νόμο άρση απορρήτου (π.χ. παιδική προνογραφία), ελέγχεται στην συνέχεια κατά πόσον αυτή ζητείται αρμοδίως.

Αρμοδίως ζητείται όταν υπάρχει σύμφωνα με το νόμο ειδικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο όμως μπορεί να παρασχεθεί και στην συνέχεια ως επικυρωτικό της διάταξης του εισαγγελέα. Συνεπώς το συνηθέστερο είναι να μας ζητηθεί με διάταξη εισαγγελέα να γνωστοποιήσουμε όποιο στοιχείο διαθέτουμε.

Αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικές αρχές για να ζητήσουν από τον πάροχο οποιασδήποτε υπηρεσίας την γνωστοποίηση στοιχείων που εμπίπτουν στο απόρρητο -όπως και την ΙΡ διεύθυνση κάποιου χρήστη- οφείλουν να έχουν έγγραφη εισαγγελική διάταξη.

(Είναι προφανές ότι για λόγους κατεπείγοντος αρκεί και η προφορική εντολή του εισαγγελέα)

Πότε δίνουμε στοιχεία ΙΡ διεύθυνσης χωρίς εντολή εισαγγελέα;

Μόνον όταν διενεργείται προανάκριση βάσει του άρθρου 243 ΚΠΔ, γεγονός που θα πρέπει να μας γνωστοποιείται φυσικά.https://www.elenaspiropoulou.gr/node/100
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Δημοκρατικός την 05 Ιουν 2021, 00:46, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
Ο χρήστης που κονιορτοποίησε τον τραμπισμό, προασπίζει την υγειονομική ευμάρεια της Ελλάδος, αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια και διώκει τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

https://twitter.com/JoeBiden
https://twitter.com/KamalaHarris

Άβαταρ μέλους
Δημοκρατικός
Δημοσιεύσεις: 9198
Εγγραφή: 20 Μάιος 2020, 20:49

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Δημοκρατικός » 05 Ιουν 2021, 00:40

Οι δυναμικές διευθύνσεις IP αποτελούν προσωπικά δεδομένα κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://pierrouattorneys.eu/%CE%BF%CE%B9 ... BD-%CF%80/
Ο χρήστης που κονιορτοποίησε τον τραμπισμό, προασπίζει την υγειονομική ευμάρεια της Ελλάδος, αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια και διώκει τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

https://twitter.com/JoeBiden
https://twitter.com/KamalaHarris

Άβαταρ μέλους
Δημοκρατικός
Δημοσιεύσεις: 9198
Εγγραφή: 20 Μάιος 2020, 20:49

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Δημοκρατικός » 05 Ιουν 2021, 00:41

GDPR Personal Data

The term ‘personal data’ is the entryway to the application of the General Data Protection Regulation (GDPR). Only if a processing of data concerns personal data, the General Data Protection Regulation applies. The term is defined in Art. 4 (1). Personal data are any information which are related to an identified or identifiable natural person.

The data subjects are identifiable if they can be directly or indirectly identified, especially by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or one of several special characteristics, which expresses the physical, physiological, genetic, mental, commercial, cultural or social identity of these natural persons. In practice, these also include all data which are or can be assigned to a person in any kind of way. For example, the telephone, credit card or personnel number of a person, account data, number plate, appearance, customer number or address are all personal data.

Since the definition includes “any information,” one must assume that the term “personal data” should be as broadly interpreted as possible. This is also suggested in case law of the European Court of Justice, which also considers less explicit information, such as recordings of work times which include information about the time when an employee begins and ends his work day, as well as breaks or times which do not fall in work time, as personal data. Also, written answers from a candidate during a test and any remarks from the examiner regarding these answers are “personal data” if the candidate can be theoretically identified. The same also applies to IP addresses. If the controller has the legal option to oblige the provider to hand over additional information which enable him to identify the user behind the IP address, this is also personal data. In addition, one must note that personal data need not be objective. Subjective information such as opinions, judgements or estimates can be personal data. Thus, this includes an assessment of creditworthiness of a person or an estimate of work performance by an employer.

https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/
Looking back at the GDPR’s definition, we have a list of different types of identifiers: “a name, an identification number, location data, an online identifier.” A special mention should be made for biometric data as well, such as fingerprints, which can also work as identifiers. While most of these are straightforward, online identifiers are a bit trickier. Fortunately, the GDPR provides several examples in Recital 30 that include:

Internet protocol (IP) addresses;
cookie identifiers; and
other identifiers such as radio frequency identification (RFID) tags.

These identifiers refer to information that is related to an individual’s tools, applications, or devices, like their computer or smartphone. The above is by no means an exhaustive list. Any information that could identify a specific device, like its digital fingerprint, are identifiers.

https://gdpr.eu/eu-gdpr-personal-data/
Recital 30 - EU GDPR

(30) Natural persons may be associated with online identifiers provided by their devices, applications, tools and protocols, such as internet protocol addresses, cookie identifiers or other identifiers such as radio frequency identification tags.

This may leave traces which, in particular when combined with unique identifiers and other information received by the servers, may be used to create profiles of the natural persons and identify them.

https://www.privacy-regulation.eu/en/re ... 0-GDPR.htm
Ο χρήστης που κονιορτοποίησε τον τραμπισμό, προασπίζει την υγειονομική ευμάρεια της Ελλάδος, αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια και διώκει τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

https://twitter.com/JoeBiden
https://twitter.com/KamalaHarris

Άβαταρ μέλους
Δημοκρατικός
Δημοσιεύσεις: 9198
Εγγραφή: 20 Μάιος 2020, 20:49

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Δημοκρατικός » 05 Ιουν 2021, 00:42

Spiros252 έγραψε:
24 Οκτ 2018, 01:40
Βάσει GDPR (ευρωπαϊκού κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα) κάθε ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένη να παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη της που έχει αποθηκεύσει ή διαχειρίζεται. Τέτοια θεωρούνται το e-mail, το τηλέφωνο, η διεύθυνση, η IP κ.ο.κ. Επίσης κάθε χρήστης πρέπει να μπορεί να τα κατεβάσει (ή να του τα στείλει) σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτός είναι και ο λόγος της ύπαρξης της συγκεκριμένης καρτέλας.
Spiros252 @ Τιναφτορε;:Διευθύνσεις IP που έχετε χρησιμοποιήσει
Ο χρήστης που κονιορτοποίησε τον τραμπισμό, προασπίζει την υγειονομική ευμάρεια της Ελλάδος, αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια και διώκει τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

https://twitter.com/JoeBiden
https://twitter.com/KamalaHarris

Άβαταρ μέλους
Papa John
Δημοσιεύσεις: 7820
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 23:08

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Papa John » 05 Ιουν 2021, 00:43

Αυτό είναι το πρώτο νήμα παγκοσμίως όπου συνομιλούν οι παραθέσεις μεταξύ των.

Άβαταρ μέλους
Στύγιος
Δημοσιεύσεις: 13135
Εγγραφή: 09 Μαρ 2019, 22:58
Phorum.gr user: ΨΕΚΛΑΡΣΑΙΟΣ

Re: Eίναι η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Στύγιος » 05 Ιουν 2021, 00:49

Τι να πω ρε πστη; ΓΓίτιδα και τα μυαλά στα κάγκελα.
Δεν παλεύεται άλλο, τα παρατάω.
Μωραίνει Κύριος ὅν ἐμβολιασμένον βούλεται ἀπολέσαι.

Άβαταρ μέλους
GoBack
Δημοσιεύσεις: 14590
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 23:37

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από GoBack » 05 Ιουν 2021, 00:50

Τωρα που το σιγουρεψαμε οτι ειναι προσωπικο δεδομενο,τι κατευθυνση θα παρει το νημα;
Στύγιος έγραψε:
20 Μάιος 2021, 21:52
Μη γελάς ,περνάμε στην αντεπίθεση.Δε σας μιλάμε ,δε θέλουμε να σας βλέπουμε ψέκες εμβολιασμένοι ,μιάσματα.

Awesomatic
Δημοσιεύσεις: 3955
Εγγραφή: 16 Μάιος 2018, 00:11
Phorum.gr user: Awesomatic

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Awesomatic » 05 Ιουν 2021, 00:51

Είχα δώσει σχετική γνωμοδότηση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου σε μια υπόθεση που έλεγε πως μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό δεδομένο μόνο όταν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να συσχετιστεί με το άτομο αλλά πέρασε στα ψιλά γιατί εδώ μας αρέσει το δράμα.
"Taxation is theft, purely and simply even though it is theft on a grand and colossal scale which no acknowledged criminals could hope to match. It is a compulsory seizure of the property of the State’s inhabitants, or subjects."

Άβαταρ μέλους
Δημοκρατικός
Δημοσιεύσεις: 9198
Εγγραφή: 20 Μάιος 2020, 20:49

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Δημοκρατικός » 05 Ιουν 2021, 00:52

GoBack έγραψε:
05 Ιουν 2021, 00:50
Τωρα που το σιγουρεψαμε οτι ειναι προσωπικο δεδομενο,τι κατευθυνση θα παρει το νημα;
Το νήμα απλά ενημερώνει για το αν αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποια τροπή ένα νήμα καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα.
Ο χρήστης που κονιορτοποίησε τον τραμπισμό, προασπίζει την υγειονομική ευμάρεια της Ελλάδος, αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια και διώκει τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

https://twitter.com/JoeBiden
https://twitter.com/KamalaHarris

Άβαταρ μέλους
Δημοκρατικός
Δημοσιεύσεις: 9198
Εγγραφή: 20 Μάιος 2020, 20:49

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Δημοκρατικός » 05 Ιουν 2021, 00:53

Awesomatic έγραψε:
05 Ιουν 2021, 00:51
Είχα δώσει σχετική γνωμοδότηση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου σε μια υπόθεση που έλεγε πως μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό δεδομένο μόνο όταν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να συσχετιστεί με το άτομο αλλά πέρασε στα ψιλά γιατί εδώ μας αρέσει το δράμα.
Εδώ παρατίθεται ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και πολύ συγκεκριμένες ερμηνείες απο ελληνικά δικηγορικά γραφεία. Το τι ερμηνείες κάνει ο κάθε μη νομικός, δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανένα δικαστήριο.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Δημοκρατικός την 05 Ιουν 2021, 00:54, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Ο χρήστης που κονιορτοποίησε τον τραμπισμό, προασπίζει την υγειονομική ευμάρεια της Ελλάδος, αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια και διώκει τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

https://twitter.com/JoeBiden
https://twitter.com/KamalaHarris

Άβαταρ μέλους
GoBack
Δημοσιεύσεις: 14590
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 23:37

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από GoBack » 05 Ιουν 2021, 00:54

Δημοκρατικός έγραψε:
05 Ιουν 2021, 00:52
GoBack έγραψε:
05 Ιουν 2021, 00:50
Τωρα που το σιγουρεψαμε οτι ειναι προσωπικο δεδομενο,τι κατευθυνση θα παρει το νημα;
Το νήμα απλά ενημερώνει για το αν αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποια τροπή ένα νήμα καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα.
Με μπερδεψε το ερωτηματικο στον τιτλο
Στύγιος έγραψε:
20 Μάιος 2021, 21:52
Μη γελάς ,περνάμε στην αντεπίθεση.Δε σας μιλάμε ,δε θέλουμε να σας βλέπουμε ψέκες εμβολιασμένοι ,μιάσματα.

talaipwros
Δημοσιεύσεις: 10301
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 18:54

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από talaipwros » 05 Ιουν 2021, 00:59

Awesomatic έγραψε:
05 Ιουν 2021, 00:51
Είχα δώσει σχετική γνωμοδότηση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου σε μια υπόθεση που έλεγε πως μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό δεδομένο μόνο όταν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να συσχετιστεί με το άτομο αλλά πέρασε στα ψιλά γιατί εδώ μας αρέσει το δράμα.
το ειχα γραψει και πιο πριν, δε βαριεσαι.

talaipwros
Δημοσιεύσεις: 10301
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 18:54

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από talaipwros » 05 Ιουν 2021, 01:00

Δημοκρατικός έγραψε:
05 Ιουν 2021, 00:53
Awesomatic έγραψε:
05 Ιουν 2021, 00:51
Είχα δώσει σχετική γνωμοδότηση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου σε μια υπόθεση που έλεγε πως μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό δεδομένο μόνο όταν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να συσχετιστεί με το άτομο αλλά πέρασε στα ψιλά γιατί εδώ μας αρέσει το δράμα.
Εδώ παρατίθεται ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και πολύ συγκεκριμένες ερμηνείες απο ελληνικά δικηγορικά γραφεία. Το τι ερμηνείες κάνει ο κάθε μη νομικός, δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανένα δικαστήριο.
αγαπητε τα πραγματα ειναι απλα.
Πας, δινεις λεφτα, κανεις αγωγη και περιμενεις να δεις τι θα σου πω ο δικηγορος που πληρωσες.
Μαλλον εσυ δεν μπορεις να κανεις αγωγη γιατι δεν ειναι η δικια σου IP αυτη που δημοσιευθηκε ( αν δημοσιευθηκε)
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος talaipwros την 05 Ιουν 2021, 01:02, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Awesomatic
Δημοσιεύσεις: 3955
Εγγραφή: 16 Μάιος 2018, 00:11
Phorum.gr user: Awesomatic

Re: Αποτελεί η διεύθυνση IP στοιχείο του απορρήτου / προσωπικό δεδομένο;

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Awesomatic » 05 Ιουν 2021, 01:00

Δημοκρατικός έγραψε:
05 Ιουν 2021, 00:53
Awesomatic έγραψε:
05 Ιουν 2021, 00:51
... του ευρωπαϊκού δικαστηρίου...
... Το τι ερμηνείες κάνει ο κάθε μη νομικός...
:xena::smt017
"Taxation is theft, purely and simply even though it is theft on a grand and colossal scale which no acknowledged criminals could hope to match. It is a compulsory seizure of the property of the State’s inhabitants, or subjects."

Απάντηση


  • Παραπλήσια Θέματα
    Απαντήσεις
    Προβολές
    Τελευταία δημοσίευση

Επιστροφή στο “Κοινωνικά θέματα”

Phorum.com.gr : Αποποίηση Ευθυνών