Σελίδα 1 από 6

Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 22:06
από jey_pap
Τα πάθη κατηγοριοποιούνται με πολλούς τρόπους. Διαιρούνται σε α. Σωματικά και β. Σε ψυχικά. Τα σωματικά υποδιαιρούνται σε οδυνηρά και αμαρτιτικά. Τα οδυνηρά πάλι υποδιαιρούνται σε νοσηρά και παιδαγωγικά. Τα ψυχικά, από την άλλη, υποδιαιρούνται σε θ υ μ ι κ ά, ε π ι θ υ μ η τ ικ ά και λ ο γ ι κ ά ή λ ο γ ι σ τ ι κ ά. Αυτά πάλι τα τελευταία υποδιαιρούνται σε φαντασιακά και διανοητικά. Από αυτά πάλι, άλλα εϊναι εκούσια που εκφύονται από παράχρηση, και άλλα ακούσια που συμβαίνουν εξ ανάγκης και λέγονται αδιάβλητα πάθη ή επακολουθήματα (της βιολογικής δραστηριότητας του ανθρώπου), τα οποϊα ονόμασαν οι Πατέρες και φυσικά ιδιώματα.

Άλλα είναι τα πάθβ του σώματος και άλλα της ψυχής. Άλλα είναι τα πάθη της Επιθυμίας και άλλα του θυμικού. Άλλα του λογιστικού και άλλα του νου και της διανοίας. Υφίστανται όμως μεταξύ τυς επικοινωνία και συνεργασία.
Τα πάθη του θυμικού είναι: οργή, πικρία, κραυγή, οξυθυμία, θρασύτητα, ματαιοφροσύνη, αλαζονία και άλλα.
Της Επιθυμίας τα πάθη είναι: πλεονεξία, ακολασία, ακράτια, απληστία, φιληδονία, φιλαργυρία, φιλαυτία που είναι και η χειρίστη όλων.
Της σάρκας τα πάθη είναι: πορνεία, ακαθαρσία, ασωτία, αδικία-αυτοδικία, γαστριμαργία, ακηδία, κομπασμός, φιλοκοσμία, καλοζωία, και άλλα.
Του λογιστικού τα πάθη είναι: η απιστία, η βλασφημία, πονηρία, πανουργία, δολιότης, απιστία, περιέργεια, διψυχία, λοιδορία, καταλαλιά, κατάκριση, εξουθένωση, βωμολοχία, υποκρισία, αισχρολογία, ψευδολογία, υπουλότητα, υψηλοφροσύνη,

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 22:22
από bluerose
Με απλά λόγια
Μπορείς να κινησε σα το ψάρι στο νερό χωρίς να λαμβανεις το αλάτι του νερού;
Τα ψάρια δεν είναι αλμυρά παραδόξως αν και ζουν μέσα στο αλάτι
Αυτοί είναι οι συνειδητοί χριστιανοί

Δλ αυτά που λες θυμό οργή αμαρτίες πάθη που τα προκαλεί η κοινωνία - άνθρωποι να μην αγγίζουν;
Στον εαυτό σου κάνεις κακό ή γινεσε το ίδιο

Εμ δε μπορούμε

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 22:27
από Βινόσαυρος
jey_pap έγραψε:
14 Απρ 2019, 22:06
Τα πάθη κατηγοριοποιούνται με πολλούς τρόπους. Διαιρούνται σε α. Σωματικά και β. Σε ψυχικά. Τα σωματικά υποδιαιρούνται σε οδυνηρά και αμαρτιτικά. Τα οδυνηρά πάλι υποδιαιρούνται σε νοσηρά και παιδαγωγικά. Τα ψυχικά, από την άλλη, υποδιαιρούνται σε θ υ μ ι κ ά, ε π ι θ υ μ η τ ικ ά και λ ο γ ι κ ά ή λ ο γ ι σ τ ι κ ά. Αυτά πάλι τα τελευταία υποδιαιρούνται σε φαντασιακά και διανοητικά. Από αυτά πάλι, άλλα εϊναι εκούσια που εκφύονται από παράχρηση, και άλλα ακούσια που συμβαίνουν εξ ανάγκης και λέγονται αδιάβλητα πάθη ή επακολουθήματα (της βιολογικής δραστηριότητας του ανθρώπου), τα οποϊα ονόμασαν οι Πατέρες και φυσικά ιδιώματα.

Άλλα είναι τα πάθβ του σώματος και άλλα της ψυχής. Άλλα είναι τα πάθβ της Επιθυμίας και άλλα του θυμικού. Άλλα του λογιστικού και άλλα του νο και της διανοίας. Υφίστανται όμως μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.
Τα πάθη του θυμικού είναι: οργή, πικρία, κραυγή, οξυθυμία, θρασύτητα, ματαιοφροσύνη, αλαζονία και άλλα.
Της Επιθυμίας τα πάθη είναι: πλεονεξία, ακολασία, ακράτια, απληστία, φιληδονία, φιλαργυρία, φιλαυτία που είναι και η χειρίστη όλλων.
Της σάρκας τα πάθη είναι: πορνεία, ακαθαρσία, ασωτία, αδικία-αυτοδικία, γαστριμαργία, ακηδία, κομπασμός, φιλοκοσμία, καλοζωία, και άλλα.
Του λογιστικού τα πάθη είναι: η απιστία, η βλασφημία, πονηρία, πανουργία, δολιότης, απιστία, περιέργεια, διψυχία, λοιδορία, καταλαλιά, κατάκριση, εξουθένωση, βωμολοχία, υποκρισία, αισχρολογία, ψευδολογία, υπουλότητα, υψηλοφροσύνη,
μην τα γράφεις 2 φορές :lol:
σε όλα μέσα είμαστε, οι πιο αμαρτωλοί,
αμαρτωλοί όλου του κόσμου ενωθείτε

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 22:34
από Jolly Roger
Βινόσαυρος έγραψε:
14 Απρ 2019, 22:27
jey_pap έγραψε:
14 Απρ 2019, 22:06
Τα πάθη κατηγοριοποιούνται με πολλούς τρόπους. Διαιρούνται σε α. Σωματικά και β. Σε ψυχικά. Τα σωματικά υποδιαιρούνται σε οδυνηρά και αμαρτιτικά. Τα οδυνηρά πάλι υποδιαιρούνται σε νοσηρά και παιδαγωγικά. Τα ψυχικά, από την άλλη, υποδιαιρούνται σε θ υ μ ι κ ά, ε π ι θ υ μ η τ ικ ά και λ ο γ ι κ ά ή λ ο γ ι σ τ ι κ ά. Αυτά πάλι τα τελευταία υποδιαιρούνται σε φαντασιακά και διανοητικά. Από αυτά πάλι, άλλα εϊναι εκούσια που εκφύονται από παράχρηση, και άλλα ακούσια που συμβαίνουν εξ ανάγκης και λέγονται αδιάβλητα πάθη ή επακολουθήματα (της βιολογικής δραστηριότητας του ανθρώπου), τα οποϊα ονόμασαν οι Πατέρες και φυσικά ιδιώματα.

Άλλα είναι τα πάθβ του σώματος και άλλα της ψυχής. Άλλα είναι τα πάθβ της Επιθυμίας και άλλα του θυμικού. Άλλα του λογιστικού και άλλα του νο και της διανοίας. Υφίστανται όμως μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.
Τα πάθη του θυμικού είναι: οργή, πικρία, κραυγή, οξυθυμία, θρασύτητα, ματαιοφροσύνη, αλαζονία και άλλα.
Της Επιθυμίας τα πάθη είναι: πλεονεξία, ακολασία, ακράτια, απληστία, φιληδονία, φιλαργυρία, φιλαυτία που είναι και η χειρίστη όλλων.
Της σάρκας τα πάθη είναι: πορνεία, ακαθαρσία, ασωτία, αδικία-αυτοδικία, γαστριμαργία, ακηδία, κομπασμός, φιλοκοσμία, καλοζωία, και άλλα.
Του λογιστικού τα πάθη είναι: η απιστία, η βλασφημία, πονηρία, πανουργία, δολιότης, απιστία, περιέργεια, διψυχία, λοιδορία, καταλαλιά, κατάκριση, εξουθένωση, βωμολοχία, υποκρισία, αισχρολογία, ψευδολογία, υπουλότητα, υψηλοφροσύνη,
μην τα γράφεις 2 φορές :lol:
στη μία εννοεί την αθεΐα
στην άλλη το κέρατο

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 23:32
από Νατάσα
jey_pap έγραψε:
14 Απρ 2019, 22:06
Από αυτά πάλι, άλλα εϊναι εκούσια που εκφύονται από παράχρηση, και άλλα ακούσια που συμβαίνουν εξ ανάγκης και λέγονται αδιάβλητα πάθη ή επακολουθήματα (της βιολογικής δραστηριότητας του ανθρώπου), τα οποϊα ονόμασαν οι Πατέρες και φυσικά ιδιώματα.

Ερώτημα, όταν λένε ότι άλλα πάθη είναι ΑΚΟΥΣΙΑ, ΑΡΑ δεν θεωρείται η ενέργειά τους αμαρτία, σωστά;

Και όταν λένε ΕΚΟΥΣΙΑ που "εκφυονται απο παράχρηση", τί εννοούν; Απο πού προκύπτουν τα πάθη; Γνωρίζεις;

Ο Χριστός χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες, στους δίκαιους και υγιείς, άρα κατά κάποιον τρόπο απαθείς και στους αμαρτωλούς και ασθενείς, άρα εμπαθείς. Για τους δεύτερους είπε πώς ήρθε. Η απορία μου είναι ΤΙ είναι αυτό που συνέβη και γεννήθηκαν οι μεν απαθείς και δεν έχουν ανάγκη την επέμβαση του Χριστού για να σωθούν και τί έγινε και γεννήθηκαν οι δε με τόση αδυναμία φυσική, με πάθη, ώστε να χρειάζονται οπωσδήποτε την μεσολάβηση του Χριστού για να σωθούν.

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 23:35
από tanipteros
αρετή και κακία οι 2 δρόμοι από τους οποίους έναν έπρεπε να διαλέξει ο Ηρακλής.... Ελληνική δυτική ανθρωπογνωσία!
και διάλεξε τον στενό και δύσκολο της αρετής... :smt023

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 23:36
από Βινόσαυρος
tanipteros έγραψε:
14 Απρ 2019, 23:35
αρετή και κακία οι 2 δρόμοι από τους οποίους έναν έπρεπε να διαλέξει ο Ηρακλής.... Ελληνική δυτική ανθρωπογνωσία!
και διάλεξε τον στενό και δύσκολο της αρετής... :smt023
μαλακία δρόμο διάλεξε

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 23:37
από Νατάσα
tanipteros έγραψε:
14 Απρ 2019, 23:35
αρετή και κακία οι 2 δρόμοι από τους οποίους έναν έπρεπε να διαλέξει ο Ηρακλής.... Ελληνική δυτική ανθρωπογνωσία!
και διάλεξε τον στενό και δύσκολο της αρετής... :smt023
Γιατί, δυση είμαστε εμείς; :o

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 23:42
από taliban
Papj τα νηπτικα είναι αυτά?

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 23:48
από bluerose
Natasha έγραψε:
14 Απρ 2019, 23:32Απο πού προκύπτουν τα πάθη; Γνωρίζεις;

Ο Χριστός χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες, στους δίκαιους και υγιείς, άρα κατά κάποιον τρόπο απαθείς και στους αμαρτωλούς και ασθενείς, άρα εμπαθείς. Για τους δεύτερους είπε πώς ήρθε. Η απορία μου είναι ΤΙ είναι αυτό που συνέβη και γεννήθηκαν οι μεν απαθείς και δεν έχουν ανάγκη την επέμβαση του Χριστού για να σωθούν και τί έγινε και γεννήθηκαν οι δε με τόση αδυναμία φυσική, με πάθη, ώστε να χρειάζονται οπωσδήποτε την μεσολάβηση του Χριστού για να σωθούν.

Όλοι γεννιούνται κι είναι στο μηδέν όταν είναι βρέφη
Πάνω απ' το μηδέν έχει, κάτω απ' το μηδέν έχει

Αυτο γίνεται μετά. Όλοι ίδιοι γεννιούνται.

Κατά τον Άγιο Πορφύριο, παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα στο χαρακτήρα του παιδιού

Γενικά, η αλήθεια είναι μία και πάντα

Όποιος πάει με την αλήθεια κι ας μην αρέσει στους άλλους θεωρείται δίκαιος
Όποιος πάει με το ψέμα άδικος
Όποιος είναι διπλωμάτης πάει και με τα δύο άλλα κάποια στιγμή φαίνεται το ποιόν του

Άρα, ξεκινάνε όλοι από το μηδέν
Εάν δε πας με το θέλημα του Θεου, θα έχεις αυτα τα πάθη και τις αμαρτίες
Υπό το μηδέν

Εάν πας με το θέλημα, τότε πάνω απ' το μηδέν

Επειδή είναι δύσκολη η δεύτερη περίπτωση στη κοινωνία μας, όταν λίγο προσπαθείς μετά σε : τραβάει: η χάρη

Μην έχεις απορία, κι ο αδύναμος στα πάθη, ξέρει τι είναι το σωστό
Απλά δε ξέρει το τρόπο

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2019, 23:53
από tanipteros
Natasha έγραψε:
14 Απρ 2019, 23:37
tanipteros έγραψε:
14 Απρ 2019, 23:35
αρετή και κακία οι 2 δρόμοι από τους οποίους έναν έπρεπε να διαλέξει ο Ηρακλής.... Ελληνική δυτική ανθρωπογνωσία!
και διάλεξε τον στενό και δύσκολο της αρετής... :smt023
Γιατί, δυση είμαστε εμείς; :o
ειμαστε στο μέσο... (Μεσόγειος)... αλλά δώσαμε τα φώτα σε όλο τον Δυτικό κόσμο και επόμένως Δύση και Μεις είμαστε ένα.
δεν θα μας έλεγα Ανατολή.

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 15 Απρ 2019, 00:21
από Νατάσα
bluerose έγραψε:
14 Απρ 2019, 23:48
Natasha έγραψε:
14 Απρ 2019, 23:32Απο πού προκύπτουν τα πάθη; Γνωρίζεις;

Ο Χριστός χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες, στους δίκαιους και υγιείς, άρα κατά κάποιον τρόπο απαθείς και στους αμαρτωλούς και ασθενείς, άρα εμπαθείς. Για τους δεύτερους είπε πώς ήρθε. Η απορία μου είναι ΤΙ είναι αυτό που συνέβη και γεννήθηκαν οι μεν απαθείς και δεν έχουν ανάγκη την επέμβαση του Χριστού για να σωθούν και τί έγινε και γεννήθηκαν οι δε με τόση αδυναμία φυσική, με πάθη, ώστε να χρειάζονται οπωσδήποτε την μεσολάβηση του Χριστού για να σωθούν.

Όλοι γεννιούνται κι είναι στο μηδέν όταν είναι βρέφη
Πάνω απ' το μηδέν έχει, κάτω απ' το μηδέν έχει

Αυτο γίνεται μετά. Όλοι ίδιοι γεννιούνται.

Κατά τον Άγιο Πορφύριο, παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα στο χαρακτήρα του παιδιού
Ναι, αυτό με την κληρονομικότητα το σκέφτηκα και γω. Ωστόσο είναι κάπως σαν μια αδικία, όπως για παράδειγμα ένας γεννιέται με μια αναπηρία. Σκέψου μόνο, ο ίδιος ο Χριστός τους μεν τους ονομάζει υγιείς και τους δε ασθενείς και λέει ότι γι αυτους ήρθα.
Θα θελες ποτέ να είσαι εκ γενετής άρρωστη;

Γι αυτό σου λέω, μόνο τα παράλληλα μας σώζουν Μπλου και βγάζουν και τον Θεό απολύτως δίκαιο, αλλιώς δεν πολυστέκει.

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 15 Απρ 2019, 00:29
από bluerose
Οι εκ γενετής ασθενείς έχουν ελαφρυντικά
Κι οι ίδιοι και οι γονείς τους,δεν κρίνονται το ίδιο με τους άλλους
Οι άλλοι πρέπει να δώσουμε αγώνα
Αυτοί ήδη δίνουν αναγκαστικά

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 15 Απρ 2019, 00:29
από bluerose
Τα παράλληλα τι είναι;;

Re: Χριστιανική ανατολική ανθρωπογνωσία

Δημοσιεύτηκε: 15 Απρ 2019, 00:47
από Νατάσα
bluerose έγραψε:
15 Απρ 2019, 00:29
Οι εκ γενετής ασθενείς έχουν ελαφρυντικά
Κι οι ίδιοι και οι γονείς τους,δεν κρίνονται το ίδιο με τους άλλους
Οι άλλοι πρέπει να δώσουμε αγώνα
Αυτοί ήδη δίνουν αναγκαστικά
Εννοώ τους εμπαθείς ανθρώπους όταν λέω ασθενείς, έτσι όπως τους ονομάζει ο ίδιος ο Χριστός.
Θα ήθελες πχ να γεννηθείς με ένα δυνατό πάθος και να μην μπορείς να απαλλαχτείς ποτέ;
Ο πνευματικός μου μου είπε ότι τα πάθη ΔΕΝ εξαφανίζονται ποτέ!
Μπορούν μόνο να μεταμορφωθούν.
Για σκέψου, διαρκής αγώνας ως το τέλος της ζωής σου, ως την τελευταία σου αναπνοή προσπαθώντας να νικήσεις μία δυναμη ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΞΕΣ ΠΟΤΕ!!!!!!!!!

Τα παράλληλα είναι τα παράλληλα συμπαντα όπου όλοι δοκιμαζόμαστε σε όλα και δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ αδικία σε κανέναν!!!
Άνοιξα σχετικό θέμα στις Εναλλακτικές. Αν θες, δέστο.