Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Μαθηματικά, Αστρονομία, Κοσμολογία κ.ά.
seismic
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: 02 Μάιος 2019, 18:10
Phorum.gr user: seismic

Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από seismic » 03 Μάιος 2019, 16:10

ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ
Συγγραφέας..Ιωάννης Λυμπέρης ( seismic )
Aνεξάρτητος ερευνητής της αντισεισμικής τεχνολογίας των κατασκευών.
Πρόλογος
Σε αντίθεση με τη βιομηχανία, όπου οι απαιτήσεις στη λειτουργία και στην απόδοση ενός προϊόντος είναι συγκεκριμένες και τα τελικά παραγόμενα προϊόντα χαρακτηρίζονται από πλήρη ομοιογένεια, τα τελικά «προϊόντα» του Πολιτικού Μηχανικού εμφανίζουν ανομοιογένειες και κάθε έργο παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τις δικές του απαιτήσεις και τους δικούς του περιορισμούς ως προς την υπολογιστική επίλυση διαφόρων προβλημάτων του Πολιτικού Μηχανικού.
H έρευνα μου έχει πολυδιάστατο ερευνητικό υπόβαθρο ως προς την σχεδιαζόμενη μεθοδολογία για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων του Πολιτικού Μηχανικού, ως προς την αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών, η οποία προσπαθεί να μην αντιτίθεται με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάγκες, οι οποίες απαιτούν όσο το δυνατό ελεύθερες κατόψεις και μείωση των φερόντων στοιχείων του κτιρίου.
Οι μηχανισμοί της εφεύρεσης και οι μέθοδοι κατασκευής των δομικών κατασκευών έχουν ως κύριο σκοπό την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των δομικών κατασκευών, στην περίπτωση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφικών φαινομένων όπως είναι ο σεισμός, οι ανεμοστρόβιλοι, και οι πολύ ισχυροί πλευρικοί άνεμοι. Αυτό το επιτυγχάνω ελέγχοντας τις παραμορφώσεις των δομικών κατασκευών. Η βλάβη και η παραμόρφωση μιας κατασκευής υπό σεισμική διέγερση, είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες αφού με τον έλεγχο των παραμορφώσεων κατά την διαδικασία του σχεδιασμού ελέγχεται και η βλάβη. Οι μέθοδοι σχεδιασμού έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν τις παραμορφώσεις του φέροντα οργανισμού, ή να του επιτρέψουν να λικνίζεται μέσα στην ελαστική περιοχή, στην οποία δεν παρουσιάζονται αστοχίες, αποτρέποντας την ανελαστική μετατόπιση. Σύμφωνα με την έρευνα αυτό επιτυγχάνεται με μια συνεχή έλξη της κατασκευής προς το έδαφος και του εδάφους προς την κατασκευή, κάνοντας αυτά τα δύο μέρη ένα σώμα. Αυτές οι δυνάμεις εφαρμόζονται από μηχανισμούς πάκτωσης και έλξης.
Οι μηχανισμοί αποτελούνται από τένοντες οι οποίοι διαπερνούν ελεύθερα μέσα από σωλήνες διόδου τις διατομές των παρειών των τοιχωμάτων, καθώς και το μήκος γεωτρήσεων ευρισκόμενες κάτω από το πέλμα βάσης, μέσα στο έδαφος θεμελίωσης. Τα κάτω άκρα των τενόντων, πριν την ανέγερση της κατασκευής, πακτώνονται στα βάθη των γεωτρήσεων με μηχανισμούς πάκτωσης, τύπου άγκυρας. Το άνω άκρο των πακτώνεται στους κόμβους της ανώτατης στάθμης με μηχανισμούς πάκτωσης και έλξης οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να επιβάλουν θλιπτικά φορτία στις διατομές των κάθετων φερόντων στοιχείων . Η έλξη των τενόντων από τους μηχανισμούς έλξης ευρισκόμενοι στους κόμβους της ανώτατης στάθμης, καθώς και η αντίδραση σε αυτήν την έλξη προερχόμενη από τα κάτω πακτωμένα άκρα των τενόντων στα βάθη των γεωτρήσεων δημιουργούν την ένωση των τοιχωμάτων της κατασκευής με το έδαφος. Πρωτίστως ( πριν την ανέγερση της κατασκευής ) πακτώνουμε τους μηχανισμούς αγκύρωσης μέσα στο έδαφος εφαρμόζοντας ( με μηχανισμούς του εμπορείου ) έλξη στους τένοντες, διπλάσια των εντάσεων υπολογισμού , μεταξύ του ύψους της επιφάνειας θεμελίωσης και του μηχανισμού αγκύρωσης στα βάθη της γεώτρησης. Κατά την έλξη του τένοντα ο μηχανισμός μέσα στα βάθη της γεώτρηση διαστέλλεται ασκώντας μηχανικές περιφερειακές ακτινικές πιέσεις προς τα χαλαρά πρανή της γεώτρησης εξασφαλίζοντας αφενός συμπύκνωση αυτών και αφετέρου μεγάλη τριβή στην διεπιφάνεια των σιαγόνων του μηχανισμού και του εδάφους δημιουργώντας συνθήκες συνάφειας για πάκτωση μηχανισμού - εδάφους. Διατηρώντας τις μηχανικές εντάσεις πίεσης προς τα πρανή της γεώτρησης γεμίζουμε με ένεμα την οπή, για περαιτέρω πρόσφυση, καθώς και για την προστασία του μηχανισμού από την οξείδωση. Όταν ολοκληρωθεί η πάκτωση στο έδαφος έχουμε έναν μηχανισμό θεμελίωσης εις βάθος ο οποίος δέχεται επιτυχώς τόσο τις ανοδικές όσο και τις καθοδικές εντάσεις σχεδιασμού του πέλματος της βάσης. Όταν πρωτίστως ολοκληρωθεί η πάκτωση στο έδαφος ακολουθήσει η σταδιακή κατασκευή του έργου, καθώς και η ελεύθερη διέλευση των τενώντων μέσα από τις παρειές των τοιχωμάτων με την βοήθεια σωλήνων διόδου. Μετέπειτα ή πακτώνουμε το άνω άκρο των τενώντων στα ανώτατα άκρα των τοιχωμάτων, ή επιβάλουμε με τον μηχανισμό έλξης θλιπτικές εντάσεις στην διατομή τους. Η μέθοδός σχεδιασμού περιλαμβάνει κατασκευή ικανού αριθμού και μεγέθους τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, διαφόρων σχημάτων, τοποθετημένα στις κατάλληλες θέσεις, στα οποία ο μηχανισμός επιβάλει θλιπτικά φορτία σε όλες τις παρειές της διατομής τους ώστε να αντιδρούν στις ροπές ανατροπής σε αμφίπλευρες μετατοπίσεις. Αυτή η δύναμη που εφαρμόζει τα θλιπτικά φορτία στις διατομές προέρχεται από μια εξωτερική πηγή, αυτή του εδάφους θεμελίωσης. Τα τοιχώματα αυτά μπορεί να βρίσκονται στην περίμετρο του κτιρίου, ( πλην προσόψεων καταστημάτων ) να περιβάλλουν το κλιμακοστάσιο και τον ανελκυστήρα, (ισχυροί πυρήνες) και ενδεχομένως να αποτελούν εσωτερικά τοιχώματα (π.χ. διαχωρισμού διαμερισμάτων) καθ΄ όλο το ύψος του κτιρίου. Η τοποθέτηση πολλών ισχυρών τοιχωμάτων συνεπάγεται βέβαια, λόγο της μεγάλης δυσκαμψίας τους, σημαντική μείωση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου της κατασκευής. Αυτό, σε συνδυασμό και με την θεώρηση q=1, οδηγεί σε αντίστοιχα μεγάλη αύξηση των σεισμικών φορτίων της κατασκευής. Εν τούτης, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι ακριβώς λόγο των πολλών και ισχυρών τοιχωμάτων αυξάνει περισσότερο η αντοχή ή αντίστροφα μειώνονται τα φορτία διατομής παρά την αύξηση των σεισμικών φορτίων.

nick
Δημοσιεύσεις: 1227
Εγγραφή: 25 Μάιος 2018, 22:21
Phorum.gr user: NICK

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από nick » 03 Μάιος 2019, 16:22

Φιλε seismic το βαρος της κατασκευης ειναι τεραστιο ώστε να μην χρειαζεται βιδα.
Δηλαδη ποια η διαφορά αν 'φυτεψεις' στο χώμα μια πολυκατοικία με βιδα και μια χωρίς;

seismic
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: 02 Μάιος 2019, 18:10
Phorum.gr user: seismic

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από seismic » 03 Μάιος 2019, 16:31

nick έγραψε:
03 Μάιος 2019, 16:22
Φιλε seismic το βαρος της κατασκευης ειναι τεραστιο ώστε να μην χρειαζεται βιδα.
Δηλαδη ποια η διαφορά αν 'φυτεψεις' στο χώμα μια πολυκατοικία με βιδα και μια χωρίς;
Φίλε nick πολύ ωραία ερώτηση! Εγώ θα σου δώσω την απάντηση στο πάρα κάτω ..... σεντόνι.

Τα τοιχώματα κατά το λίκνισμα της κατασκευής παραλαμβάνουν ροπές ( Μ ), ορθές δυνάμεις ( Ν ) ( θλιπτικές και εφελκυσμού ), και τέμνουσες ( Q ) Το σκυρόδεμα του τοιχώματος υπό την επιβολή των θλιπτικών εντάσεων του μηχανισμού της τάξεως του 50% του σθρ., αυξάνει την αντοχή του ως προς τις τέμνουσες ( Q ) κατά 36%. Γενικός η επιβολή των θλιπτικών δυνάμεων στις διατομές εφαρμόζεται για τον μηδενισμό των εφελκυστικών εντάσεων που μελλοντικά επιβάλλονται στην παρειά του τοιχώματος από τα εξωτερικά φορτία του σεισμού. Η επιβολή θλιπτικών δυνάμεων στην διατομή στα πλαίσια της επαλληλίας, έχει πολύ θετικά αποτελέσματα καθότι βελτιώνει τις τροχιές του λοξού εφελκυσμού, εξασφαλίζει μειωμένη ρηγμάτωση λόγο θλίψης, αυξάνοντας συγχρόνως την ενεργή διατομή του τοιχώματος, καθώς και την δυσκαμψία της κατασκευής.

Τις θλιπτικές τάσεις ( Ν ) τις παραλαμβάνει η διατομή του τοιχώματος και τις στέλνει πάνω στον μηχανισμό πάκτωσης του εδάφους ο οποίος τις μεταβιβάζει στα πρανή στα βάθη της γεώτρησης, αυξάνοντας την απόκριση του εδάφους θεμελίωσης προς τις καθοδικές εντάσεις, δημιουργώντας περισσότερες και ισχυρότερες εδαφικές ζώνες επιρροής. Οι ανοδικές εντάσεις του τοιχώματος, σε συνεργασία με τις κατακόρυφες συνιστώσες φορτίων, δημιουργούν τον εφελκυσμό ( Ν ) Τις ανοδικές εντάσεις τις παραλαμβάνει ο ελεύθερης διέλευσης τένοντας από τους κόμβους της ανώτατης στάθμης και τις εκτρέπει στέλτωντας αυτές μέσα στο έδαφος, αφαιρώντας καθ αυτόν τον τρόπο την μια εκ των δύο δυνάμεων που δημιουργεί τον εφελκυσμό στην παρειά του τοιχώματος. Κατά αυτήν την μέθοδο σταματάει η ανάκληση του πέλματος βάσης καθώς και κάμψη του τοιχώματος, αιτίες οι οποίες δημιουργούν τις ροπές ( Μ ) στους κόμβους οι οποίες ευθύνονται για την κάμψη του κορμού των στοιχείων του φέροντα οργανισμού.
Οι εντάσεις εφελκυσμού ( Ν ) που παρατηρούνται στην μια από της δύο παρειές του τοιχώματος δεν υφίστανται πλέον διότι δεν υφίσταται πλέον οι δύο αντίθετες εντάσεις εφελκυσμού οι οποίες τείνουν να επιμηκύνουν την μια παρειά του τοιχώματος.
Με την μέθοδο σχεδιασμού, πάκτωσης των κόμβων της ανώτατης στάθμης με το έδαφος ευελπιστώ να εκτρέψω τις πλάγιες αδρανειακές εντάσεις του σεισμού μέσα στο έδαφος, αφαιρώντας αυτές από τις περιοχές που οδηγούνται σήμερα, προλαμβάνοντας και αποτρέποντας τις σχετικές μετατοπίσεις (δηλ τα drifts) και άρα η ένταση και η παραμόρφωση που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον φορέα να είναι περιορισμένη, εξασφαλίζοντας συγχρόνως μία πιο ισχυρή φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό διαστασιολόγισης των τοιχωμάτων και την τοποθέτηση τους σε κατάλληλες θέσεις αποτρέπουμε και τον στρεπτοκαμπτικό λυγισμό που εμφανίζεται σε ασύμμετρες και μεταλλικές υψίκορμες κατασκευές. . Η γεώτρηση μας δείχνει την ποιότητα του εδάφους θεμελίωσης το οποίο μπορεί να κρύβει πολλές εκπλήξεις λόγο της φυσικής του ανομοιογένειας . Η πάκτωση της κατασκευής με το έδαφος δεν επιτρέπει τις κατακόρυφες αναπηδήσεις , δηλαδή την διαφορά φάσης μετατόπισης μεταξύ των κατακόρυφων συνιστωσών και του εδάφους, εξαλείφοντας τις κατακόρυφες κρουστικές εντάσεις που αυξάνουν τα φορτία, μεταξύ της κατασκευής και του εδάφους. Διατηρεί σταθερά μικρό, το εύρος των μετατοπίσεων των κατασκευών, ανεξαρτήτως της έντασης και διάρκειας του σεισμού, ελέγχοντας την παραμόρφωση και τον συντονισμό άρα και τις αστοχίες. Εικόνα

seismic
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: 02 Μάιος 2019, 18:10
Phorum.gr user: seismic

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από seismic » 03 Μάιος 2019, 17:07

Άλλα προβλήματα που λύνει η νέα μέθοδος σχεδιασμού.
Η συνεργασία μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα σε μια κατασκευή από Ο.Σ. ( οπλισμένο σκυρόδεμα ) επιτυγχάνεται με τη συνάφεια. Με τον όρο συνάφεια ορίζεται η συνδυασμένη δράση των μηχανισμών που παρεμποδίζουν τη σχετική ολίσθηση μεταξύ των ράβδων του οπλισμού και του σκυροδέματος που τις περιβάλλει. Οι επιμέρους μηχανισμοί της συνάφειας είναι η πρόσφυση, η τριβή και, για την περίπτωση ράβδων χάλυβα με νευρώσεις, η αντίσταση του σκυροδέματος το οποίο εγκλωβίζεται μεταξύ των νευρώσεων. Η συνδυασμένη δράση των μηχανισμών αυτών θεωρείται ισοδύναμη με την ανάπτυξη διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια σκυροδέματος και χάλυβα. Όταν οι τάσεις αυτές φθάσουν στην οριακή τιμή τους επέρχεται καταστροφή της συνάφειας με τη μορφή διάρρηξης του σκυροδέματος κατά μήκος των ράβδων και αποκόλλησης των ράβδων χάλυβα. Το πρώτο βασικό πρόβλημα της συνάφειας δημιουργείται από την ανάπτυξη υπεραντοχης του χάλυβα, η οποία στρέφει την αστοχία σε διατμητική μορφή, η οποία είναι άκρως ψαθυρή. Αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αστοχήσει διατμητικά το σκυρόδεμα, άρα πρέπει να αποτρέψουμε την ανάπτυξη της υπεραντοχής του χάλυβα που επιφέρει την διατμητική αστοχία κυρίως του σκυροδέματος επικάλυψης . Η μείωση των τάσεων επιτυγχάνεται με αύξηση της επικάλυψης και μείωση της διαμέτρου των ράβδων του οπλισμού. Η αύξηση της οριακής τιμής τους επιτυγχάνεται με αύξηση της αντοχής του σκυροδέματος. Η παρουσία εγκάρσιου οπλισμού δρα ευνοϊκά περιορίζοντας το άνοιγμα των αναπτυσσόμενων ρωγμών στη διεπιφάνεια οπλισμού σκυροδέματος.
Εικόνα
Συμπέρασμα πρώτο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αστοχήσει διατμητικά το σκυρόδεμα, γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της υπεραντοχής των προδιαγραφών του χάλυβα. Ζητούμενο στην έρευνα. Μια μέθοδος όπου το σκυρόδεμα να παραλαμβάνει μόνο εντάσεις θλίψης και ο χάλυβας μόνον εντάσεις εφελκυσμού.
Το δεύτερο πρόβλημα που παρουσιάζει ο μηχανισμός της συνάφειας είναι η διαφορά δυναμικού.
Για να υπάρξει εφελκυσμός στην παρειά του υποστυλώματος πρέπει να αναπτυχθούν εντάσεις αντίθετης φοράς οι οποίες τείνουν να το επιμηκύνουν . Το οριακό σημείο όπου οι εντάσεις διαχωρίζουν την φορά τους και όπου διαχωρίζονται σε αριστερόστροφης και δεξιόστροφης κατεύθυνσης ονομάζεται κρίσιμη περιοχή. Η κρίσιμη περιοχή παρουσιάζεται κοντά στο κάτω άκρο του υποστυλώματος του ισογείου πλησίον της βάσης, εκεί ‘οπου ο μηχανισμός της συνάφειας χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος από την κρίσιμη περιοχή και κάτω, και το δεύτερο μέρος από την κρίσιμη περιοχή και πάνω. Αυτά τα δύο μέρη διαχειρίζονται εντάσεις αντίθετης κατεύθυνσης. Το κάτω μέρος, αφενός έχει να παραλάβει μεγαλύτερες εντάσεις λόγο των μεγάλων ροπών που κατεβάζει ο μοχλοβραχίονας του υποστυλώματος αφετέρου με μικρότερη συνάφεια από αυτήν του άνω μέρους. Το αποτέλεσμα είναι αφενός να κάμπτετε η πεδιλοδοκός μέχρι αστοχίας, και αφετέρου να εξολκεύεται ο χάλυβας του κάτω μέρους μέσα από το σκυρόδεμα. Εδώ υπάρχει καθαρά μεγάλη διαφορά δυναμικού στις δύο περιοχές της συνάφειας, καθώς και ο πολλαπλασιασμός των εντάσεων, λόγο μηχανισμού μοχλοβραχίονα.
Συμπέρασμα δεύτερο. Η διαφορά δυναμικού πρόσφυσης ακυρώνει πρόωρα την υπεραντοχή των προδιαγραφών του χάλυβα. Ζητούμενο στην έρευνα. Μια μέθοδος η οποία θα εξαντλεί τις εφελκυστικές υπεραντοχές του χάλυβα.
Τρίτο πρόβλημα
Τα κάθετα επιμήκη τοιχώματα, ευρισκόμενα το ένα πάνω στο άλλο καθ ύψος, αποτελούν τεράστιους ισχυρούς μοχλοβραχίονες, με υπομόχλιο που εμφανίζετε μεταξύ της ελαστικής και της άκαμπτης περιοχής του κορμού τους και άρθρωση, η οποία επιτρέπει την στροφή, ευρισκόμενη στην παρειά του πέλματος θεμελίωσης, που θλίβεται. Η μέθοδος όπλισης του σκυροδέματος, αυτή της συνάφειας, σε άψογη συνεργασία με τον μηχανισμό του μοχλοβραχίονα και την άρθρωση, πολλαπλασιάζουν τις εντάσεις κατεβάζοντας μεγάλες ροπές στην βάση οι οποίες είναι αδύνατον να παραληφθούν από την κλασική μέθοδο κατασκευής της πεδιλοδοκού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση υπερεντατικών μεγεθών σε μία συγκεκριμένη περιοχή, λόγος ή η κύρια αφορμή για ψαθυρή αστοχία. Ζητούμενο έρευνας. Μία μέθοδος η οποία να καταργεί τον μηχανισμό του μοχλοβραχίονα των τοιχωμάτων όστε να αποτρέψουμε τον παλλαπλασιασμό των εντάσεων ροπής που κατεβαίνουν στις βάσεις, καθώς και να αποτρέψουμε την συγκέντρωση υπερεντατικών μεγεθών σε συγκεκριμένες περιοχές.
Η ΛΥΣΗ
Η νέα μέθοδος σχεδιασμού α) Χρησιμοποιεί λιγότερο οπλισμό μειώνοντας το κόστος. …διότι
β) Δεν πολλαπλασιάζει τις εντάσεις διότι καταργεί το υπομόχλιο του μοχλοβραχίονα καθώς και όλον τον μηχανισμό του. γ) Ο τένοντας δέχεται μόνο εφελκυσμό και το σκυρόδεμα μόνο θλίψη στις αντικριστές παρειές του τοιχώματος πάνω κάτω. δ) Αφενός ουδεμία διαφορά δυναμικού των εντάσεων υπάρχει διότι ο τένοντας πακτώνεται στα άκρα …και
ε) αφετέρου ουδεμία διατμητική αστοχία υφίσταται διότι δεν υπάρχει ουδεμία συνάφεια σκυροδέματος και χάλυβα. ζ) Με αυτόν τον μηχανισμό καταργούμε την συγκέντρωση εντατικών μεγεθών εφελκυσμού στην παρειά του τοιχώματος, διότι δεν κατεβένουν πια ροπές στην βάση αφού οι ανωδικές εντάσεις παραλαμβάνονται από το ανώτατο άκρο του και οδηγούνται μέσο του ελεύθερου τένοντα μέσα στο έδαφος .

User_601

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από User_601 » 03 Μάιος 2019, 17:11

Φιλε σεισμικ,οταν κανουμε κοπυ πρεπει να βαζουμε υποχρεωτικα απο την νομοθεσια την πηγη που βρηκαμε το αρθρο ,με ενεργο λινκ που να οδηγει το αρθρο κλπ.
Υποθετω η πηγη σου ειναι αυτη;
https://www.researchgate.net/publicatio ... KATASKEUON

seismic
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: 02 Μάιος 2019, 18:10
Phorum.gr user: seismic

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από seismic » 03 Μάιος 2019, 17:16

Εσθήρ έγραψε:
03 Μάιος 2019, 17:11
Φιλε σεισμικ,οταν κανουμε κοπυ πρεπει να βαζουμε υποχρεωτικα απο την νομοθεσια την πηγη που βρηκαμε το αρθρο ,με ενεργο λινκ που να οδηγει το αρθρο κλπ.
Υποθετω η πηγη σου ειναι αυτη;
https://www.researchgate.net/publicatio ... KATASKEUON
Ναι φίλε μου το έχω δημοσιεύσει εκεί. Αλλά η κύρια πηγή που έκανα το κόπυ ευρίσκεται μέσα στο κεφάλι μου και την έρευνα που έχω κάνει. :D
Δεν είναι ξένο άρθρο Είμαι ο συγγραφέας του.
Και αυτό το άρθρο είναι δικό μου. Το ποιο δημοφιλή μέσα σε εκατοντάδες άλλα. Είναι το πρώτο άρθρο.
https://www.scirp.org/journal/HottestPa ... rnalID=788
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος seismic την 03 Μάιος 2019, 17:23, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Lord Brum
Δημοσιεύσεις: 5258
Εγγραφή: 08 Δεκ 2018, 00:27
Phorum.gr user: coriander

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Lord Brum » 03 Μάιος 2019, 17:22

Απλά και κατανοητά:
1) ο σεισμός επιβάλει μετατοπίσεις και επιταχύνσεις στο έδαφος δεν είναι δυνατόν να εξαλείψει την παραμόρφωση των κατασκευων, μοιραία θα ταλαντωθουν
2) αυξάνοντας τη δυσκαμψία αυξάνεις τις δυναμεις που θα δράσουν σε μια κατασκευή έστω και αν μειώνεις τις μετακινήσεις, το μόνο που κερδίζεις είναι μείωση φαινομένων Δευτέρας τάξης
3) αυξάνοντας τη θλίψη στο σκυρόδεμα μειώνεις την πλαστιμοτητα του, άρα η μορφή αστοχίας θα απορροφήσει.λιγοτερη ενέργεια και η κατασκευή θα ειναι πιο ευπαθής σε σεισμό
4) μειώνοντας την πλαστιμοτητα υποχρεωτικά πρέπει η κατασκευή να σχεδιαστεί ελαστικά (ductility class low) αρα για κατασκευές σκυροδέματος κάτι που δεν συνιστάται από κανέναν κανονισμό παρά μόνο για περιοχής χαμηλής σεισμικότητας και θα οδηγήσει σε σχεδιασμό για δυνάμεις 3 φορές μεγαλύτερες από αυτές που σχεδιάζουμε για ,ductility class medium
5) εφαρμόζοντας προένταση υποχρεωτικά πρέπει ναι λάβεις υπόψη σου την κατακόρυφη συνιστώσα του σεισμού, καλή τύχη αν πιστεύεις ότι θα την αντέξουν οι μηχανισμοί που προτεινεις
6) προτεινεις κάτι εμ.διαμετρου αντίθετο με την υπάρχουσα φιλοσοφία. Αντί για σεισμική μόνωση η οποία θα περιορίσει τις σεισμικές δυναμεις σε πολύ χαμηλό.και ελεγχόμενο.ποσοστο προτείνεις τη μονολιθική σύνδεση με το.εδαφος.
7) τι background έχεις, μηχανικός σίγουρα δεν είσαι?
Σκότωσε τον ζαίο που κρύβεις μέσα σου!

Lord Brum
Δημοσιεύσεις: 5258
Εγγραφή: 08 Δεκ 2018, 00:27
Phorum.gr user: coriander

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Lord Brum » 03 Μάιος 2019, 17:31

seismic έγραψε:
03 Μάιος 2019, 17:16
Εσθήρ έγραψε:
03 Μάιος 2019, 17:11
Φιλε σεισμικ,οταν κανουμε κοπυ πρεπει να βαζουμε υποχρεωτικα απο την νομοθεσια την πηγη που βρηκαμε το αρθρο ,με ενεργο λινκ που να οδηγει το αρθρο κλπ.
Υποθετω η πηγη σου ειναι αυτη;
https://www.researchgate.net/publicatio ... KATASKEUON
Ναι φίλε μου το έχω δημοσιεύσει εκεί. Αλλά η κύρια πηγή που έκανα το κόπυ ευρίσκεται μέσα στο κεφάλι μου και την έρευνα που έχω κάνει. :D
Δεν είναι ξένο άρθρο Είμαι ο συγγραφέας του.
Και αυτό το άρθρο είναι δικό μου. Το ποιο δημοφιλή μέσα σε εκατοντάδες άλλα. Είναι το πρώτο άρθρο.
https://www.scirp.org/journal/HottestPa ... rnalID=788
https://beallslist.weebly.com/
Έχεις ακούσει το όρο predatory journal?
Όταν πληρώνεις με τη σελίδα ή με το άρθρο μπορείς να δημοσιεύσεις ό,τι θέλεις, δεν σημαίνει ότι έχει κάποια αξία.
Σκότωσε τον ζαίο που κρύβεις μέσα σου!

seismic
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: 02 Μάιος 2019, 18:10
Phorum.gr user: seismic

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από seismic » 03 Μάιος 2019, 17:33

Φίλε Lord Brum όχι δεν είμαι μηχανικός Είμαι ανεξάρτητος ερευνητής Θα απαντήσω στα πάντα που ρώτησες. Η έρευνα που έχω κάνει είναι πολύ μεγάλη και είναι εύκολες για εμένα αυτές οι ερωτήσεις. Θα πάω σε ένα ραντεβού που έχω για δουλειά και θα απαντήσω μετά. Αν πρόσεξες στην εισαγωγή μίλησα για πολλές μεθόδους σχεδιασμού. ( Σε αντίθεση με τη βιομηχανία, όπου οι απαιτήσεις στη λειτουργία και στην απόδοση ενός προϊόντος είναι συγκεκριμένες και τα τελικά παραγόμενα προϊόντα χαρακτηρίζονται από πλήρη ομοιογένεια, τα τελικά «προϊόντα» του Πολιτικού Μηχανικού εμφανίζουν ανομοιογένειες και κάθε έργο παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τις δικές του απαιτήσεις και τους δικούς του περιορισμούς ως προς την υπολογιστική επίλυση διαφόρων προβλημάτων του Πολιτικού Μηχανικού.
H έρευνα μου έχει πολυδιάστατο ερευνητικό υπόβαθρο ως προς την σχεδιαζόμενη μεθοδολογία για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων του Πολιτικού Μηχανικού, ως προς την αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών, η οποία προσπαθεί να μην αντιτίθεται με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάγκες, οι οποίες απαιτούν όσο το δυνατό ελεύθερες κατόψεις και μείωση των φερόντων στοιχείων του κτιρίου.
)

seismic
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: 02 Μάιος 2019, 18:10
Phorum.gr user: seismic

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από seismic » 03 Μάιος 2019, 17:42

Lord Brum έγραψε:
03 Μάιος 2019, 17:31
seismic έγραψε:
03 Μάιος 2019, 17:16
Εσθήρ έγραψε:
03 Μάιος 2019, 17:11
Φιλε σεισμικ,οταν κανουμε κοπυ πρεπει να βαζουμε υποχρεωτικα απο την νομοθεσια την πηγη που βρηκαμε το αρθρο ,με ενεργο λινκ που να οδηγει το αρθρο κλπ.
Υποθετω η πηγη σου ειναι αυτη;
https://www.researchgate.net/publicatio ... KATASKEUON
Ναι φίλε μου το έχω δημοσιεύσει εκεί. Αλλά η κύρια πηγή που έκανα το κόπυ ευρίσκεται μέσα στο κεφάλι μου και την έρευνα που έχω κάνει. :D
Δεν είναι ξένο άρθρο Είμαι ο συγγραφέας του.
Και αυτό το άρθρο είναι δικό μου. Το ποιο δημοφιλή μέσα σε εκατοντάδες άλλα. Είναι το πρώτο άρθρο.
https://www.scirp.org/journal/HottestPa ... rnalID=788
https://beallslist.weebly.com/
Έχεις ακούσει το όρο predatory journal?
Όταν πληρώνεις με τη σελίδα ή με το άρθρο μπορείς να δημοσιεύσεις ό,τι θέλεις, δεν σημαίνει ότι έχει κάποια αξία.
Impact Factor 0.8 h5-index & Ranking http://www.oalib.com/rank/showJournalRa ... ngineering
https://www.scirp.org/journal/ojce/

Lord Brum
Δημοσιεύσεις: 5258
Εγγραφή: 08 Δεκ 2018, 00:27
Phorum.gr user: coriander

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Lord Brum » 03 Μάιος 2019, 18:35

Δοκίμασε την τύχη σου στο earthquake engineering and structural dynamics , στο engineering structures η στο journal of structural engineering. Η οποιοδήποτε άλλο δεν χρεώνει για να δημοσιευσει. Καλή τυχη. Επίσης δεν ξέρω αν το κατάλαβες αλλά οι τύποι του εκδοτικού οίκου όπου πλήρωσες για αν δημοσιεύσεις είναι απατεώνες. Δεν έχει impact factor το περιοδικό δεν ορίζεται καν το 0.8 που λένε δεν είναι από το επίσημο του Thompson Reuters κάνανε Google bombing και πήρανε του Google scholar. Τεσπά πίστευε ότι θέλεις over and out
Σκότωσε τον ζαίο που κρύβεις μέσα σου!

Άβαταρ μέλους
Ασέβαστος
Δημοσιεύσεις: 10834
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 12:05

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Ασέβαστος » 03 Μάιος 2019, 18:43

αυτο μπορει να γινει μονο με βιδα που μας εχει λασκαρει, η κανει και αλλη;
To be old and wise, you must first be young and stupid.

https://www.talcmag.gr/apopseis/ante-gamisou/ αντε και γαμησου.

stergiosbik
Δημοσιεύσεις: 7304
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 13:22
Τοποθεσία: Λαρισα-Ορεινη Καλαμπακα

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από stergiosbik » 03 Μάιος 2019, 18:55

Την τυχη μου μεσα!
Που μας ανακαλυψε αυτος ρε;

seismic
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: 02 Μάιος 2019, 18:10
Phorum.gr user: seismic

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από seismic » 03 Μάιος 2019, 19:04

Lord Brum έγραψε:
03 Μάιος 2019, 18:35
Δοκίμασε την τύχη σου στο earthquake engineering and structural dynamics , στο engineering structures η στο journal of structural engineering. Η οποιοδήποτε άλλο δεν χρεώνει για να δημοσιευσει. Καλή τυχη. Επίσης δεν ξέρω αν το κατάλαβες αλλά οι τύποι του εκδοτικού οίκου όπου πλήρωσες για αν δημοσιεύσεις είναι απατεώνες. Δεν έχει impact factor το περιοδικό δεν ορίζεται καν το 0.8 που λένε δεν είναι από το επίσημο του Thompson Reuters κάνανε Google bombing και πήρανε του Google scholar. Τεσπά πίστευε ότι θέλεις over and out
Σου οφείλω μερικές απαντήσεις σε αυτά που ρώτησες σε προηγούμενη ανάρτηση. Όσο για αυτήν την φάμπρικα των περιοδικών λίγο με ενδιαφέρει γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι εδώ και δέκα χρόνια έχω μερικά εκατομμύρια επισκέψεις σε φόρουμ μηχανικών και έχω δώσει απαντήσεις στα πάντα. Αυτό είναι το καλύτερο περιοδικό για εμένα. Τελικά διαβάστε τι γράφω και αφήστε τα περιοδικά. Εγώ κρίνομαι για αυτά που λέω Δεν απολογούμαι για τα περιοδικά. Ούτε ακαδημαϊκός είμαι για να κάνω καριέρα με χρηματοδοτήσεις μέσω δημοσιεύσεων. Ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει την δουλειά του σωστά είμαι.

Άβαταρ μέλους
Saliveros
Δημοσιεύσεις: 3337
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 23:08
Phorum.gr user: Saliveros
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ

Re: Οι πολιτικοί μηχανικοί ξέχασαν να βιδώσουν τις κατασκευές στο έδαφος!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Saliveros » 03 Μάιος 2019, 19:09

  Σπύρο, το έχεις βιδώσει το Phorum;

  Έχε το νου σου μην καταρρεύσει ξαφνικά :roll:
   Ουχί! Ουχί! ανέκραξεν ο Μαρκήσιος Δελαβερύ.

   Απάντηση


   • Παραπλήσια Θέματα
    Απαντήσεις
    Προβολές
    Τελευταία δημοσίευση

   Επιστροφή στο “Θετικές Επιστήμες”

   Phorum.com.gr : Αποποίηση Ευθυνών