Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Θρησκείες, Θεοί και παραδόσεις.

Συντονιστής: ΟΥΤΙΣ

bluerose
Δημοσιεύσεις: 9384
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 22:08

Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από bluerose » 16 Απρ 2020, 10:05

Εικόνα

Κατά τη γνώμη πολλών είναι ο συνεχιστής στο Όρος, του Αγίου Παϊσίου και κατά τη γνώμη του κατηχητή μου είναι φωτισμένος
Με ευλογία να το πούμε αυτό,το γράμμα που έστειλε σ αυτή τη σελιδα


Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον σιωπή καί προσευχή. Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες ἀπόψεις μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ἀναφέρω τά ἑξῆς:

Οὐδέποτε εἶπα σέ ἀνθρώπους νά ἀποθηκεύουν τρόφιμα λόγω ἐπικείμενου πολέμου καί οὐδέποτε προφήτευσα τήν λήξη τῆς ἀπειλῆς τοῦ ἰοῦ, ὅπως κάποιοι ἀνεύθυνα καί ψευδῶς διέδωσαν. Ἐπίσης χωρίς τήν ἀδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου μέ ἀνακριβεῖς καί ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου γιά τόν κορονοϊό, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν ἐρωτηματικά. Ἡ ἄποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλλω καί σέ ἄλλους.

Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, τώρα προστέθηκε καί ἡ ἀπειλή τοῦ ἰοῦ, πού κατήντησε ἐφιάλτης. Πιό πολύ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν φόβο, τόν πανικό καί τόν ἀκούσιο ἐγκλεισμό, παρά ἀπό τόν ἰό. Ἡ πολιτεία πῆρε μέτρα προστασίας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἔχει τά δικά της ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, πού τώρα ταπεινωμένη ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀποδυναμωμένη καί δεσμευμένη ἀπό τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά τά παράσχη στούς πιστούς της.

Παλαιώτερα σέ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμούς καί ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων. Γιατί καί σήμερα νά μήν γίνωνται αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νά μᾶς βοηθήση καί σήμερα;

Στό χωρίο μου τήν τρίτη δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνος ἔπεσε λοιμώδης νόσος ἀπό τήν ὁποῖα πέθαναν 50 μικρά παιδιά σέ λίγες ἡμέρες. Δέν προλάβαιναν νά ἀνοίγουν τάφους. Ἔφεραν τότε τήν κάρα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο Μετεώρων καί ἀμέσως κατέπαυσε τό θανατικό.

Ἀπό τότε πού ὁ Κύριος ἐτέλεσε τόν Μυστικό Δεῖπνο καί παρέδωσε τό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, δέν ἔπαυσε μέχρι σήμερα νά τελεῖται ἡ «σωσίκοσμη» θεία Λειτουργία. Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στήν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοί στά χρόνια τῆς κατοχῆς κατάφεραν νά παύσουν τήν θεία Λειτουργία καί τήν προσέλευση τῶν πιστῶν γιά τήν θεία Κοινωνία. Καί τώρα μέ τόν φόβο τοῦ ἰοῦ ἔκλεισαν οἱ Ναοί καί στεροῦνται οἱ πιστοί τήν σωστική χάρη τῶν Μυστηρίων, πού τόση ἀνάγκη τήν ἔχουν. Ἀντιθέτως, τήν ἴδια ὥρα πού ἐδῶ ὅλα σιωποῦν ἀπό φόβο, στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκοπτα, οἱ ναοί εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί δέν φοβοῦνται οἱ πιστοί μήν προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό.

Τά μέτρα προστασίας πού ἐπιβάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶναι ἀντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβολικά καί ἄνισα πρός τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήση ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπιδεινώνουν τά ΜΜΕ. Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται νά προστατεύσωμε τήν ὑγεία μας καί τήν ὑγεία τῶν ἄλλων. Ὅμως ὁ φόβος πρέπει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί διακριτικά.

Σέ παρόμοια περίπτωση, ὅταν ἔγινε ἡ ἔκρηξη στό Τσερνομπίλ, οἱ ἄνθρωποι τότε πανικοβλήθηκαν καί ἐξέταζαν τά λαχανικά καί τά φροῦτα γιά νά τρῶνε ἀπό αὐτά πού εἶχαν τήν λιγώτερη ἀκτινοβολία. Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἐρωτηθείς εἶπε νά κάνωμε τόν σταυρό μας καί νά τρῶμε ἄφοβα, δίνοντας ὁ ἴδιος πρῶτος τό παράδειγμα.

Ἄν ζοῦσε σήμερα εἶναι ἀδιανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση. Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἰρήνευε τούς ἀνθρώπους καί θά βοηθοῦσε νά ἀποβάλλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά ἐλυπεῖτο γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν. Εἶναι ἀταίριαστος αὐτός ὁ φόβος γιά τούς χριστιανούς πού ἐμπνέονται ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου καί ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς πίστεώς μας.

Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο. Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν. Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια. Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα; Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.

Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους. Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές ἀπαγορεύσεις ὁ λαός παραμένει ἀβοήθητος καί ἀπαρηγόρητος.

Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα ἔχουν κατά νοῦ καί κάπου ἀλλοῦ ἀποβλέπουν. Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά πού γίνονται εἶναι τέστ πειθαρχίας γιά νά χειραγωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν. Αὐτό φαινόταν παράξενο καί ἀπίθανο μέχρι πρότινος ἀλλά δέν εἶναι φαντασία, διότι οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε δημόσια: «Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιώργος Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά ἔχη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἕνα μικροτσίπ γιά νά ἔχη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν ἰό ἤ μέ ἄλλες ἐπιδημικές μετρήσεις» (Εὐάγγελος Βενιζέλος). Αὐτοί μιλοῦν ἀνοιχτά γιά σφράγισμα καί παγκόσμια δικτατορία, ἀλλά ἐμεῖς καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; Ἄν καί τόσα εἶχε γράψει καί πῆ ὁ ὄσιος Παΐσιος γιʼ αὐτό τό θέμα. Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε;

Ὁ ὅσιος Παΐσιος προλέγοντας τίς μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε: «Μόνο μέ καλή πνευματική ζωή θά τά βγάλωμε πέρα». Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία. Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, ὑπομονή ἀνεξάντλητη καί προσευχή ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνισχύει τήν Πίστη μας. Εὐχώμαστε ἀδελφικά καλή Ἀνάσταση μέ τίς ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Ὁ Ἀναστάς, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανάτου νά παρηγορήση, νά φωτίση μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του ὅλους μας καί νά δώση δύναμη καί ἀντοχή στόν λαό Του. Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό ὅλα τά δεινά. Ἀμήν.

Μέ πόνο ψυχῆς

καί εἰλικρινή φιλαδελφία.

Ἱερομόναχος Εὐθύμιος

Καλύβη Ἀναστάσεως – Καψάλα

Ἅγιον Ὄρος

01-14 / 04 / 2020

https://enromiosini.gr/

talaipwros
Δημοσιεύσεις: 10000
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 18:54

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από talaipwros » 16 Απρ 2020, 10:13

bluerose έγραψε:
16 Απρ 2020, 10:05
[img]https://i.postimg.cc/Y0hqb2hr/IMG- ... .jpg[/img]Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο. Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν. Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια. Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα; Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.


Μέ πόνο ψυχῆς

καί εἰλικρινή φιλαδελφία.

Ἱερομόναχος Εὐθύμιος

Καλύβη Ἀναστάσεως – Καψάλα

Ἅγιον Ὄρος

01-14 / 04 / 2020

https://enromiosini.gr/
Τι αισχη ειναι αυτα;
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος talaipwros την 16 Απρ 2020, 10:17, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Άβαταρ μέλους
Λεγεών
Δημοσιεύσεις: 5346
Εγγραφή: 01 Απρ 2018, 07:23

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Λεγεών » 16 Απρ 2020, 10:15

ορθοδορκσία λολ

Ο πιο οπισθοδρομικός μηχανισμός του ελληνικού έθνους.
Χαῖρε, τὸ τῶν Δαιμόνων πολυθρύλητον θαῦμα·
χαῖρε, τὸ τῶν αγγέλων πολυθρήνητον τραῦμα.

Άβαταρ μέλους
Japetus
Δημοσιεύσεις: 925
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 21:33
Τοποθεσία: KN21QC

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Japetus » 16 Απρ 2020, 10:21

Εντάξει, στο όρος πρωταπριλιά είχαν προχθές....

talaipwros
Δημοσιεύσεις: 10000
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 18:54

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από talaipwros » 16 Απρ 2020, 10:26


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν . Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μέ ἀκτῖνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι! Ἀργότερα, ὅποιος δέν εἶναι σφραγισμένος μέ τόν ἀριθμό 666 δέν θά μπορεῖ οὔτε νά πουλᾶ, οὔτε νά ἀγοράζη, ἤ νά παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λπ
https://enromiosini.gr/arthrografia/ο-α ... και-υποχρ/


Τι είναι τούτο;

bluerose
Δημοσιεύσεις: 9384
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 22:08

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από bluerose » 16 Απρ 2020, 10:28

Ο λόγος των ανθρώπων του Θεού δια ευχών πρέπει να λέγεται

Από κει και πέρα ο καθείς δικαίωμα του

Οι μισοί θα είναι σε καραντίνα μόνιμη στα βουνά κι οι λοιποί στις πόλεις
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος bluerose την 16 Απρ 2020, 12:33, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

bluerose
Δημοσιεύσεις: 9384
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 22:08

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από bluerose » 16 Απρ 2020, 10:30

Σβήστε παρακαλώ το νήμα
Δεν είναι κατηχητικό εδώ συγνώμη

vatraxos.Ηρακλειτος
ΟΥΤΙΣ


Άντε διώξτε με θέλω να πάω στο φούρνο στις κότες κτλ

talaipwros
Δημοσιεύσεις: 10000
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 18:54

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από talaipwros » 16 Απρ 2020, 10:31

bluerose έγραψε:
16 Απρ 2020, 10:30
Σβήστε παρακαλώ το νήμα
Δεν είναι κατηχητικό εδώ συγνώμη


Άντε διώξτε με θέλω να πάω στο φούρνο στις κότες κτλ
Οχι, να μεινει το νημα γιατι μαθαμε κατι σημαντικό και ανησυχητικό

Παραθρησκευτικες οργανωσεις ειναι κατα των εμβολιασμων

Άβαταρ μέλους
Eθνικοκοινωνιστης
Δημοσιεύσεις: 20327
Εγγραφή: 05 Μάιος 2018, 12:13

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Eθνικοκοινωνιστης » 16 Απρ 2020, 10:31

Λεγεών έγραψε:
16 Απρ 2020, 10:15
ορθοδορκσία λολ

Ο πιο οπισθοδρομικός μηχανισμός του ελληνικού έθνους.
Εικόνα

:giggle::giggle:
"Καλύτερα να φορέσω το κράνος του Κόκκινου Στρατού παρά να φάω χάμπουργκερ στα mc Donald's"

Αλαιν ντε Μπενουα

bluerose
Δημοσιεύσεις: 9384
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 22:08

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από bluerose » 16 Απρ 2020, 10:33

talaipwros έγραψε:
16 Απρ 2020, 10:31
bluerose έγραψε:
16 Απρ 2020, 10:30
Σβήστε παρακαλώ το νήμα
Δεν είναι κατηχητικό εδώ συγνώμη


Άντε διώξτε με θέλω να πάω στο φούρνο στις κότες κτλ
Οχι, να μεινει το νημα γιατι μαθαμε κατι σημαντικό και ανησυχητικό

Παραθρησκευτικες οργανωσεις ειναι κατα των εμβολιασμων
Σιγά βρε.
Μια να ανοίξεις το φεις.
Σε χριστιανικές σελίδες τα λένε αυτά χαμός γίνεται
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος bluerose την 16 Απρ 2020, 12:33, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

talaipwros
Δημοσιεύσεις: 10000
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 18:54

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από talaipwros » 16 Απρ 2020, 10:34

bluerose έγραψε:
16 Απρ 2020, 10:33
talaipwros έγραψε:
16 Απρ 2020, 10:31
bluerose έγραψε:
16 Απρ 2020, 10:30
Σβήστε παρακαλώ το νήμα
Δεν είναι κατηχητικό εδώ συγνώμη


Άντε διώξτε με θέλω να πάω στο φούρνο στις κότες κτλ
Οχι, να μεινει το νημα γιατι μαθαμε κατι σημαντικό και ανησυχητικό

Παραθρησκευτικες οργανωσεις ειναι κατα των εμβολιασμων
Σιγά βρε.
Μια να ανοίξεις το φεις.
Σε χριστιανικές σελίδες τα λένε αυτά χαμός γίνεται


..κρατά το λινκ


Σβήστε το παρακαλώ,εγώ το άνοιξα το μετανοιωσα
Εχουμε διαφορετικες προτιμησεις στο φεις φαίνεται.

Να μείνει το νημα, ειναι σημαντική η πληροφορία

Άβαταρ μέλους
vatraxos
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 7327
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 22:26
Τοποθεσία: Ειδυλλιακή

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από vatraxos » 16 Απρ 2020, 15:47

bluerose έγραψε:
16 Απρ 2020, 10:05
Ἡ ἄποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλλω καί σέ ἄλλους.
Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο.
Μη μεγεθύνουμε κάποια πράγματα.
Όποιος δε θέλει να ζυμώσει, είκοσι χρόνια σεχταρίζει

bluerose
Δημοσιεύσεις: 9384
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 22:08

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από bluerose » 30 Απρ 2020, 17:05

Τι έφταιξε ο γέροντας Ευθύμιος;


Ὁ γέροντας Εὐθύμιος στὴν Καψάλα Ἁγίου Ὄρους δημοσίευσε στὶς 14 Ἀπριλίου ἕνα κείμενο μὲ ἀφορμὴ τὸν κορωνοϊό καὶ τὰ μέτρα γι’ αὐτόν.

Αὐτό, δηλαδὴ τὸ νὰ δημοσιεύσει κείμενο, συνέβη πρώτη φορά, καθὼς τοῦ τὸ ἐπέβαλε ἡ ἀνάγκη, ὅπως ὁ ἴδιος ἐξηγεῖ, γιὰ νὰ μὴν προκύψει ζημιά, ἀπὸ διάφορες φήμες ποὺ ἀκούγονταν ὅτι εἶπε τὸ ἕνα ἤ τὸ ἄλλο ἐπὶ τοῦ θέματος, χωρὶς ὅμως νὰ ἀνταποκρίνονται ἐπακριβῶς στὸ τὶ πραγματικὰ ἔχει πεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκύπτει σύγχυση («κάποιοι ἀνεύθυνα καὶ ψευδῶς διέδωσαν», «χωρίς τὴν ἄδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου μὲ ἀνακριβεῖς καὶ ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου»).

Ἐπίσης, ἐξηγεῖ ξεκάθαρα ὅτι ὅσα δημοσιεύει εἶναι προσωπική του ἄποψη καὶ δὲν ἔχει τὴν διάθεση νὰ τὴν ἐπιβάλλει σὲ ἄλλους («ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νὰ τὴν ἐπιβάλλω καὶ σὲ ἄλλους»).

Στὴν συνέχεια λοιπὸν γράφει ὅτι ἡ Ἐκκλησία μὲ τὰ μέτρα ποὺ τῆς ἐπιβλήθηκαν ἀπὸ τὴν Πολιτεία ταπεινώθηκε, ἀποδυναμώθηκε καὶ δεσμεύτηκε.

Γράφει ἐπίσης τὸ γνωστὸ στοὺς πάντες ὅτι «Παλαιώτερα σὲ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμοὺς καὶ ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἁγίων λειψάνων» καὶ μὲ τὴν κοινὴ λογική, ἀλλὰ καὶ πίστη διερωτάται: «Γιατὶ καὶ σήμερα νὰ μὴν γίνωνται αὐτά;

«Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νὰ μᾶς βοηθήση καὶ σήμερα;». Καὶ στὴν συνέχεια παραθέτει ἕνα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

Μετὰ ἐπαναλαμβάνει αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει σὲ ἐπίσημη ἐπιστολή του στὴν Ὑπουργὸ καὶ στὴν Κυβέρνηση καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος ὅτι «Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στὴν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοὶ στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς κατάφεραν νὰ παύσουν τὴν θεία Λειτουργία καὶ τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν γιὰ τὴν θεία Κοινωνία».

Καὶ φέρνει τὸ παράδειγμα ἄλλων χωρῶν: «τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἐδῶ ὅλα σιωποῦν ἀπὸ φόβο, στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκοπτα, οἱ ναοὶ εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καὶ δὲν φοβοῦνται οἱ πιστοὶ μὴν προσβληθοῦν ἀπὸ τὸν ἰό».

bluerose
Δημοσιεύσεις: 9384
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 22:08

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από bluerose » 30 Απρ 2020, 17:06

Συνεχίζει γράφοντας γιὰ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῶν μέτρων ἐπὶ τῆς ὁποίας ἀρθρογράφησε ἐπανειλημμένα ὁ καθηγητῆς Δρ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, κατοχυρωμένα μὲ πλήρη σειρὰ ἀδιάσειστων ἐπιχειρημάτων, ἐνῶ τονίζει καὶ τῶν ἀρνητικὸ ρόλο τῶν συστημικῶν ΜΜΕ.

Καὶ καταλήγει ὅτι ναὶ μὲν πρέπει νὰ προστατέψουμε τὴν δική μας ὑγεία καὶ τῶν ἄλλων, ὅμως χωρὶς νὰ φοβόμαστε, γιατί «στὴν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σκεφθῆ καὶ νὰ ἐνεργήση λογικὰ καὶ διακριτικά».

Καὶ ἔδωσε ἕνα παράδειγμα μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο, ποὺ ἄν καὶ δὲν ἐπρόκειτω γιὰ ἐπιδημία, ἀλλὰ γιὰ τὴν ραδιενέργεια μετὰ τὸ πυρηνικὸ ἀτύχημα στὸ Τσερνομπίλ, εἶχε πεῖ «νὰ κάνωμε τὸν σταυρό μας καὶ νὰ τρῶμε ἄφοβα, δίνοντας ὁ ἴδιος πρῶτος τὸ παράδειγμα».

Καὶ προσθέτει «Ἄν ζοῦσε σήμερα εἶναι ἀδιανόητο νὰ τὸν βλέπαμε μὲ μάσκα καὶ γάντια, νὰ ἔχη στὴν τσέπη του τὸ μπουκάλι μὲ τὸ οἰνόπνευμα καὶ νὰ ἀποφεύγη τοὺς ἀνθρώπους ἤ νὰ τοὺς μιλᾶ ἀπὸ ἀπόσταση».

Προφανῶς ἐδῶ ὁ γέροντας Εὐθύμιος δὲν ἐννοεῖ νὰ μὴν φοράμε μάσκα καὶ γάντια, ἀλλὰ ὅτι ἄν ὁ Ἅγιος ζοῦσε τώρα, δὲν θὰ τὸ ἔκανε αὐτό.

Καὶ γράφει ὅτι ἄν ζοῦσε σήμερα θὰ ἐλυπόταν γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἀλήθεια ὑπάρχει κανένας ἁπλὸς πιστὸς ποὺ πιστεύει ὅτι ἅν ζοῦσε ὁ Ἅγιος σήμερα θὰ χαιρόταν γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν; Εἶναι δυνατόν;

Μετὰ ὁ γέροντας Εὐθύμιος ἀναφέρεται στὸ θέμα τοῦ ἐμβολίου, ὅπου γράφει: «Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νὰ κάνωμε τὸ ἐμβόλιο. Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλὰ νὰ γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειὲς παρενέργειες» καὶ δίνει μερικὰ παραδείγματα.

Τὶ λάθος λέει; Ὑπάρχει κανεῖς ποὺ νὰ μὴν γνωρίζει ὅτι τὰ ἐμβόλια μπορεῖ νὰ ἔχουν καὶ παρενέργειες; Πόσα καὶ πόσα δὲν λέγονται γι’ αὐτό, γιατὶ πολλὰ ἔχουν γίνει.

Μπορεῖ νὰ ἔχουν παρενέργεια σὲ κάποιον, ἤ μπορεῖ, καὶ εἶναι τὸ πιὸ πιθανόν, νὰ μὴν ἔχουν. Δὲν λέει κάτι ἄλλο ὁ γέροντας, οὔτε καὶ ἐπιβάλλεται σὲ κανέναν νὰ μὴν κάνει τὸ ἐμβόλιο. Ἁπλὰ ὅμως θέλει νὰ τονίσει αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι αὐτονόητο γιὰ κάθε πιστό: «Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τὶ μποροῦν νὰ κάνουν τὰ ἐμβόλια καί τά φάρμακα;» καὶ προσθέτει «Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καὶ «φάρμακα ἀθανασίας», τὰ ἅγια Μυστήρια.

Γιατροὺς δοκιμασμένους καὶ εἰδικοὺς γιὰ τὸν ἰό, τὸν ἅγιο Χαράλαμπο, τὸν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, ποὺ εἶναι γιὰ τὴν πανώλη καὶ τόσους ἄλλους Ἁγίους».

Ὡς τελευταῖο πράγμα ἀναφέρεται σὲ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ὑπάρχει ἕνας κατακλυσμὸς ἄρθρων ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς γιὰ τὸ τὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ὡς πρὸς τὸ πῶς μποροῦν οἱ «ἀρμόδιοι» νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν περίσταση, ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ αὐτόν: «Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτὰ ποὺ γίνονται εἶναι τὲστ πειθαρχίας γιὰ νὰ χειραγωγοῦν τοὺς ἀνθρώπους ἐκεῖ ποὺ θέλουν»

bluerose
Δημοσιεύσεις: 9384
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 22:08

Re: Γέροντες της εποχής μας - Ιερομόναχος Ευθύμιος

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από bluerose » 30 Απρ 2020, 17:06

Καὶ γράφει συγκεκριμένα παραδείγματα πολιτικῶν ποὺ τὸ ἀποδεικνύουν ξεκάθαρα μὲ ὅσα ὑποστηρίζουν δημοσίως: «Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἀνέδειξε τὴν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιώργος Παπανδρέου) καί «νὰ ἔχη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἕνα μικροτσὶπ γιὰ νὰ ἔχη βιομετρικὰ δεδομένα σὲ σχέση μὲ τὸν ἰὸ ἤ μὲ ἄλλες ἐπιδημικὲς μετρήσεις» (Εὐάγγελος Βενιζέλος), καταλήγοντας «Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε;».

Ἐδῶ ἄς προσέξουμε ἰδιαίτερα τὸ λόγο τοῦ πατρός Εὐθυμίου. Ταιριάζει ἤ δὲν ταιριάζει μὲ τὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου;

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος δὲν μᾶς ἔχει μιλήσει γιὰ τοὺς ἔσχατους καιροὺς καὶ μᾶς ἔχει ἀφήσει ἱερὰ παρακαταθήκη, ὄχι μόνο νὰ μὴν σφραγιστοῦμε, ἀλλὰ οὔτε κὰν νὰ δεχθοῦμε ταυτότητα, ἄν αὐτὴ ἔχει πάνω τὸν ἀριθμὸ τοῦ Ἀντιχρίστου;

Καὶ ἀναφέρει ὁ γέροντας καὶ τὶ εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τὶς μελλοντικὲς δυσκολίες: «Μόνο μὲ καλὴ πνευματικὴ ζωὴ θὰ τὰ βγάλωμε πέρα».

Ἐδῶ εἰδικὰ θέλουμε νὰ σχολιάσουμε, ὅτι πρῶτον ἀπὸ ὅλους αὐτὸν τὸν λόγο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου πρέπει νὰ τὸν ἔχουμε σήμερα, ὅπως τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο.

Καὶ καταλήγει ὁ γέροντας τῆς Καψάλας: «Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία. Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, ὑπομονὴ ἀνεξάντλητη καὶ προσευχὴ ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνισχύει τὴν Πίστη μας».

Δὲν μιλάει σωστά, οὐσιαστικὰ καὶ πατερικὰ ἐδῶ; Καὶ κλείνει μὲ τὶς ἁγίες εὐχές του, ποὺ ὅλοι ἔχουμε τόσο ἀνάγκη.

Ὅταν μελέτησα τὸ κείμενο τοῦ γέροντα Εὐθυμίου χάρηκα πολὺ καὶ ὠφελήθηκα. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μὲ ὠφελοῦν οἱ λόγοι του, ἀλλὰ εἶναι πρώτη φορὰ ποὺ τοὺς εἶδα καὶ γραπτῶς.

Τὸ ἴδιο πίστεψα ὅτι ὠφελήθηκε καὶ χάρηκε και πλήθος πιστῶν, καὶ δὲν μποροῦσα οὔτε κὰν νὰ διανοηθῶ ὅτι θὰ ἐνοχλοῦσε κάποιους ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ρασοφόρους.

Ἐπειδὴ σκοπὸς μου δὲν εἶναι κάποια προσωπική ἀντιπαράθεση, ὅπως ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι αὐτῶν, ἀλλὰ νὰ ἀπαντήσω στὴν ἀδικία εἰς βάρος τοῦ γέροντα, δὲν θὰ ἀναφερθῶ ὀνομαστικά.

Ξεκίνησαν λοιπὸν μὲ τὰ ἐξῆς ὑβριστικὰ καὶ ἀδιανόητα γιὰ τὸν συγκεκριμένο σεβαστὸ καὶ ἀγαπητὸ γέροντα: «ζουν τη δαιμονική γλυκιά ψευδαίσθηση της αυθεντίας, αφού άφησαν, ή και θεοστυγώς καλλιέργησαν το να ‘τους βγεί το όνομα’ του αγίου ή του φωτισμένου.

Στο τέλος και οι ίδιοι το πίστεψαν και φυσικά όταν δουν τα σκούρα δεν μπορούν να το διαχειριστούν όχι απλά απαθώς, αλλά ούτε καν στα πεζά συνήθη ανθρώπινα μέτρα». Ἀπὸ ποὺ βγαίνει τὸ συμπέρασμα περὶ ψευδαίσθησης τῆς αὐθεντίας, γιατὶ ὁ γέροντας ἐξ ἀρχῆς, ὅπως προαναφέραμε, δήλωσε ὅτι ὅσα γράφει τὰ γράφει ὡς προσωπική του ἄποψη, τὴν ὁποία δὲν θέλει νὰ τὴν ἐπιβάλλει σὲ κανέναν;

Ὅσοι γνωρίζουν τὸν γέροντα καὶ ἔχουν βοηθηθεῖ σὲ σοβαρότατα ζητήματά τους ἀπὸ αὐτὸν μποροῦν νὰ κρίνουν τὶς παραπάνω κατηγορίες.

Συνέχισαν νὰ ἀναφέρονται στὸν γέροντα μὲ προσβλητικὸ καὶ εἰρωνικὸ ὕφος τοῦ τύπου: «Δεν παρακολουθεί ο π. Ευθύμιος ή δεν τον πληροφορούν οι δικοί του για τις καθημερινές υπεύθυνες ανακοινώσεις των ειδημόνων λοιμοξιολόγων σε όλο τον κόσμο και στην Πατρίδας μας...» καὶ «Μέσα στην ασφάλεια του σκητιώτικου μονυδρίου του και την επιλεγείσα από τον ίδιο ησυχία για πνευματική ζωή, δεν έχει συνειδητοποιήσει την οσμή του θανάτου που αοράτως περιφέρεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και από εκεί μεταδίδεται και στην επαρχία…».

Ἀλήθεια ἀπὸ ποὺ βγαίνουν αὐτὰ τὰ συμπεράσματα περὶ μὴ ἐνημέρωσης καὶ μὴ συνειδητοποίησης τοῦ γέροντα, γιατὶ ἐμεῖς τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο ἔχουμε ἀντιληφθεῖ γιὰ αὐτόν.

Γράφουν: «Όταν σε άλλα κράτη πεθαίνουν κατά χιλιάδες κάθε μέρα άνθρωποι όλων των ηλικιών και μάλιστα ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες, επειδή οι κυβερνήσεις τους άργησαν να πάρουν περιοριστικά μέτρα προς αποφυγή του συγχρωτισμού, ποια εκκλησιαστική αρχή θα έκανε την απερισκεψία να κάμει πολυπληθείς λιτανείες και προσκυνήσεις ιερών εικόνων και λειψάνων;

Απάντηση


  • Παραπλήσια Θέματα
    Απαντήσεις
    Προβολές
    Τελευταία δημοσίευση

Επιστροφή στο “Θρησκειολογία”

Phorum.com.gr : Αποποίηση Ευθυνών